Lage Dwarsvaart

21 sep 2020 - 31 dec 2020

Wat we gaan doen

Waar

Op negen verschillende plekken in de Lage Dwarsvaart in Lelystad worden werkzaamheden aan de oevers uitgevoerd.

Wanneer

De eerste maaiwerkzaamheden starten in week 39 en in week 40 start de aannemer met de vervanging van de beschoeiing. Naar verwachting worden de werkzaamheden in december 2020 afgerond. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Hinder

De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd waardoor er naar verwachting geen tot nauwelijks overlast voor de omgeving of scheepvaart zal zijn.

Werkzaamheden

De oevers van de Lage Dwarsvaart zijn in 2018 en 2019 vervangen door een duurzame oever. Dit is een oever die wat vlakker afloopt tot onder water tegen de onderwaterbeschoeiing aan. Hierop worden blokkenmatten gelegd waar planten makkelijk tussendoor kunnen groeien. De moeilijk bereikbare delen, zoals onder bruggen, nabij de Noordersluis en op enkele hoekpunten zijn toen overgeslagen. Deze delen worden dit najaar vervangen. Op het merendeel van deze locaties wordt ook een duurzame oever aangebracht. Een uitzondering hierop vormen de beschoeiing onder de spoorbrug en de beschoeiing aan weerszijden nabij de Noordersluis en het gemaal, hier komen damwanden. Op de linkerhoek van de Lage Dwarsvaart met de Sleephaven (nabij de Vaartweg) komt een stalen damwand te staan.