Gebke van Gaal

Gebke van Gaal is gedeputeerde namens GroenLinks (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Gebke van Gaal zijn 2e vervanger (2e loco). Verder vervangt zij gedeputeerde Jan de Reus bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam
  • Het goede voorbeeld
  • Beleid circulariteit / circulaire economie
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling
 • Milieu
  • Bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdiensten
  • Afvalzorg
 • Omgevingsvisie (algemeen)
  • Samenwerkingsagenda
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
  • Omgevingswet
 • Bestuurlijke vernieuwing
  • Pilot participatie
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijk adviescommissie milieu, toezicht en handhaving

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Gebke van Gaal - fotograaf: © Fotostudio Wierd

png - 2,04 MB
Open de png