Gebke van Gaal

Gebke van Gaal is gedeputeerde namens GroenLinks (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Gebke van Gaal zijn 2e vervanger (2e loco). Verder vervangt zij gedeputeerde Jan de Reus bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam
  • Het goede voorbeeld
  • Beleid circulariteit / circulaire economie
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 3: energy on upcycling
 • Milieu
  • Bodem
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving / toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdiensten
  • Afvalzorg
 • Omgevingsvisie (algemeen)
  • Samenwerkingsagenda
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
  • Omgevingswet
 • Bestuurlijke vernieuwing
  • Pilot participatie
  • Voorzitter Bestuurlijke Contact Groep 'Samen maken we Flevoland'
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijk adviescommissie milieu, toezicht en handhaving

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Gebke van Gaal - fotograaf: © Fotostudio Wierd

png - 2,04 MB
Open de png

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
 • Voorzitter portefeuillehouderoverleg duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Vertegenwoordiger provincie Flevoland algemene vergadering van aandeelhouders NV Afvalzorg
 • Voorzitter Bestuurlijk Omgevingsoverleg Flevoland

Niet ambtshalve nevenfuncties

Functies GroenLinks

Gebke van Gaal vervult een aantal functies bij het landelijke en internationale bestuur van GroenLinks. Ze ontvangt daarvoor vacatiegeld. Deze functies zijn:

 • Internationaal Secretaris en vicevoorzitter Partijbestuur GroenLinks (GL), (2019-heden)
 • Lid Raad van Advies NIMD – Netherlands Institute for Multi-Party Democracy (2021-heden)
 • Delegatieleider voor de Europese Groene Partij (2019-heden)
 • Bestuursvoorzitter International Foundation GroenLinks (2022-heden)

Coach bij JINC

Gebke van Gaal is sinds 2016 coach bij de organisatie JINC, een organisatie die gelooft dat ieder kind talent heeft en daarom samen met bedrijven en scholen kansen creëert voor ieder kind. De nevenfunctie is onbezoldigd.

Eigenaar Mozo Consultancy

Gebke van Gaal is sinds 2018 eigenaar van Mozo Consultancy dat diverse organisatieadvies opdrachten uitvoerde. Sinds het moment dat zij gedeputeerde werd, is het bedrijf slapend, zonder enige activiteit.