Bestuurs- en Directieondersteuning

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO) ondersteunt het bestuur en de directie. De werkzaamheden van BDO bestaan onder meer uit:

  • Advisering op het gebied van publiek/privaatrecht en bestuurlijke zaken, het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie
  • Ondersteuning en strategische advisering bij thema's zoals het bestuursakkoord rijk-provincies, Urgentieprogramma Randstad, Noordvleugel, IPO, samenwerkingsverband Randstadprovincies (P4)
  • Secretariaat vergaderingen college Gedeputeerde Staten en directie
  • Organiseren en begeleiden van bezoeken van leden van het Koninklijk huis, diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders, evenementen, burgemeestersaangelegenheden, Koninklijke onderscheidingen
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en Han Lammers fonds
  • Concerncontrol
  • Woordvoering voor Gedeputeerde Staten en advisering van gedeputeerden
  • Lobbyactiviteiten in Brussel