Bestuurs- en Directieondersteuning

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO) verzorgt de ondersteuning van het bestuur. Daarnaast ondersteunt en adviseert BDO ook de vakafdelingen. De werkzaamheden van BDO bestaan onder meer uit:

  • Advisering op het gebied van publiek/privaatrecht en bestuurlijke zaken, het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie;
  • Ondersteuning en strategische advisering bij het bestuursakkoord rijk-provincies, Urgentieprogramma Randstad, Noordvleugel, IPO, samenwerkingsverband Randstadprovincies (P4), secretariaat vergaderingen college GS en van de directie;
  • Organiseren en begeleiden van bezoeken van leden van het Koninklijk huis, diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders, evenementen, burgemeestersaangelegenheden, Koninklijke onderscheidingen;
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en Han Lammers fonds;
  • Concerncontrol;
  • De bestuursadviseurs/woordvoerders verzorgen een deel van de communicatie voor de provincie, adviseren het provinciaal bestuur en zijn woordvoerder voor Gedeputeerde Staten.