Managementondersteuning

De afdeling Managementondersteuning (MO) adviseert en ondersteunt het afdelingsmanagement over de bedrijfsvoering van hun primaire proces. De afdeling ondersteunt hen vanuit kaderstellende, adviserende en controlerende rollen. MO bestaat uit 3 clusters:

  1. Financiën (FIN), 
  2. Personeel en Organisatie (PenO) en
  3. Webteam en Interne Communicatie (WIC).

Taken

  • De advisering van het management op de bedrijfsvoering van hun primaire proces
  • Het vormgeven van de kaders voor de bedrijfsvoering op het gebied van financiën
  • Personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, webredactie en interne communicatie
  • Coördinatie van de planning- en controlcyclus
  • Financieel toezicht op gemeenten