Aantal inwoners 2019

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal inwoners van Flevoland per gemeente weergegeven. In kolom 1 staan de maanden van het jaar, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland en in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal inwoners per einde van de maand per gemeente in Flevoland 2019
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 416.981 208.148 40.840 77.932 46.873 20.791 22.397
februari 417.325 208.408

40.810

78.034 46.886 20.820 22.367
maart 417.815 208.645 40.871 78.087 46.935 20.829 22.448
april 418.115 208.794 40.895 78.122 46.930 20.869 22.505
mei 418.646 209.054 40.957 78.206 46.925 20.912 22.592

Deze cijfers zijn voorlopig en voor het laatst op 24 juli 2019 aangepast. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zie ook aantal inwoners in Flevoland 2018.