Aantal inwoners 2019

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal inwoners van Flevoland per gemeente weergegeven. In kolom 1 staan de maanden van het jaar, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland en in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal inwoners per einde van de maand per gemeente in Flevoland 2019
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 416.981 208.148 40.840 77.932 46.873 20.791 22.397
februari 417.325 208.408

40.810

78.034 46.886 20.820 22.367

Deze cijfers zijn voorlopig en voor het laatst op 9 april 2019 aangepast. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zie ook aantal inwoners in Flevoland 2018.