Banen naar bedrijfstak

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal banen in Flevoland per bedrijfstak weergegeven. In kolom 1 staan de bedrijfstakken, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal banen naar bedrijfstak per gemeente in Flevoland (april 2017)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
 
landbouw en visserij 5.857 242 1.125 341 2.875 518 756
industrie en nutsbedrijven 16.252 4.977 1.527 3.331 2.692 2.508 1.217
bouwnijverheid 7.340 2.956 758 1.501 1.044 641 440
handel 36.096 17.670 3.323 7.119 4.130 1.726 2.128
horeca 7.366 3.206 600 1.462 718 252 1.128
vervoer 5.943 2.559 205 842 761 481 1.095
informatie en communicatie 6.366 3.852 368 1.385 389 109 263
zakelijke en financiële diensten 37.254 17.405 3.390 5.728 6.180 2.136 2.415
openbaar bestuur 7.890 3.590 472 2.868 556 170 234
onderwijs 12.499 6.310 1.203 2.332 1.612 531 511
gezondheidszorg 25.070 11.645 1.716 6.666 3.410 934 699
overige diensten 8.434 4.012 1.339 1.534 907 242 400
totaal aantal banen 176.367 78.424 16.026 35.109 25.274 10.248 11.286

Deze cijfers zijn voor het laatst aangepast op 22 januari 2018.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de afdeling Strategie en Beleid