Banen naar bedrijfstak

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal banen in Flevoland per bedrijfstak weergegeven. In kolom 1 staan de bedrijfstakken, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal banen naar bedrijfstak per gemeente in Flevoland (april 2018)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
 
landbouw en visserij 6.078 261 1.173 340 2.901 623 780
industrie en nutsbedrijven 17.194 5.220 1.654 3.385 2.814 2.803 1.318
bouwnijverheid 7.863 3.267 755 1.575 1.142 693 431
handel 37.327 18.032 3.404 7.536 4.159 1.948 2.248
horeca 7.798 3.489 692 1.512 736 232 1.137
vervoer 6.594 2.808 246 1.091 811 548 1.090
informatie en communicatie 6.445 3.908 416 1.349 370 125 277
zakelijke en financiële diensten 37.957 17.356 3.316 5.863 6.909 2.314 2.199
openbaar bestuur 7.802 3.606 469 2.851 494 167 215
onderwijs 12.569 6.372 1.215 2.267 1.656 544 515
gezondheidszorg 26.136 12.840 1.779 6.819 3.149 822 727
overige diensten 8.854 4.350 1.219 1.614 937 307 427
totaal aantal banen 182.617 81.509 16.338 36.202 26.078 11.126 11.364

Deze cijfers zijn voor het laatst aangepast op 24 juli 2019.