Bedrijventerreinenvoorraad

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banengroei en de bevolking.

Bedrijventerreinen voorraad Flevoland

In de onderstaande tabel staat de bedrijventerreinen voorraad Flevoland en Flevolandse gemeenten. In kolom 1 staat informatie over de voorraad,in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per Flevolandse gemeenten. U vindt meer informatie over en kunt zelf bedrijventerreinen selecteren op de landelijke site, IBIS bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen voorraad Flevoland en Flevolandse gemeenten per 1 januari 2018
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
voorraad terstond uitgeefbaar 321,9 86,0 30,2 122,0 24,2 4,8 54,9

Deze cijfers komen van de provincie Flevoland en zijn voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2019.