Handreiking coalitiebesprekingen 2019-2023

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de belangrijkste vraagstukken
voor de provincie Flevoland in de komende jaren. Het document
is bedoeld als een inhoudelijke handreiking voor de coalitieonderhandelingen voor de bestuursperiode 2019-2023.