Vensters op Flevoland

Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen van 2019 maken we de balans op. Waar staat provincie Flevoland anno 2018? Welke strategische vraagstukken bepalen het beeld voor onze provincie in de komende jaren? Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken. Maar we kunnen wel inschatten welke van de vragen waarmee we nu worden geconfronteerd, naar verwachting ook relevant zullen zijn in de komende jaren.

Doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen

Voor de partijen die deelnemen aan de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in Flevoland, maken we in een rondgang langs de belangrijkste strategische vraagstukken van dit moment. We geven voor al deze vraagstukken een objectieve beschrijving, aangevuld met een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen op die onderdelen. Het zijn ‘vensters’ op de toekomst van Flevoland. Lees het document (pdf, 7,2 MB).