Samen Maken We Flevoland

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Het kenmerkende landschap werd uitgetekend op de tekentafel. Innovatie, pioniersgeest en samenwerken zit in het DNA van onze provincie. In de afgelopen jaren vonden steeds meer huishoudens een plekje in onze eigentijdse woonkernen zoals Almere, Dronten of Lelystad. Maar Flevoland staat niet stil. We verwachten dat het aantal huishoudens de komende jaren flink zal groeien.

Samen werken aan de toekomst van Flevoland

Ook in de toekomst willen we een regio zijn waar het voor onze inwoners goed toeven is. Met steden en dorpen die aantrekkelijke woonomgevingen zijn. Waar je een gevarieerd aanbod vindt aan woningen en voorzieningen. Want we bouwen niet alleen maar woningen, we bouwen juist aan een samenleving. Dit betekent dat we oog hebben voor de randvoorwaarden die nodig zijn om voor alle Flevolanders een goed woon- en leefklimaat te creëren. Het gaat dan om onderwerpen als goede bereikbaarheid zowel via de weg als het openbaar vervoer, hoger onderwijs, cultuur- en gezondheidsvoorzieningen, aantrekkelijkheid van het landschap, banen en economische groeikansen.

Om deze toekomstdroom te realiseren slaan de provincie Flevoland, het Rijk, het Waterschap en de 6 gemeenten de handen ineen. Door een langdurige samenwerking kunnen we de strategische opgaven gezamenlijk aanvliegen. En de onderlinge samenhang bewaken. Samen staan we sterk en zo kunnen we een sterke regionale stem laten horen in landelijk beleid.

Regio en Rijk hebben samen de Strategische Agenda Flevoland (SAF) opgesteld. Hierin lees je welke concrete stappen we gaan zetten.