Kaarten

Provincie Flevoland beschikt over verschillende digitale kaarten. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 527 of geo@flevoland.nl.

Nederland vanuit de ruimte

Atlas Flevoland

Atlas Flevoland: een plek om allerlei verschillende kaartlagen te bekijken. Lees verder

Graafwerkzaamheden

Asbestverdenkingen

Op de asbestverdenkingenkaart worden de locaties weergeven waar zich mogelijk asbest bevindt. Lees verder

Akker in Flevoland

Bodematlas

Een duurzaam gebruik van onze ondergrond is alleen mogelijk als we beschikken over actuele (bodem-)informatie. Lees verder

Schokland

Cultuurhistorische waardenkaart

Deze kaart geeft een overzicht op hoofdlijnen van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in provincie Flevoland. Lees verder

Natuurgebied in Flevoland

Ecologische hoofdstructuur

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: de ecologische hoofdstructuur (EHS). Lees verder

Kunstwerk in Lelystad

Flevoland Slimmer

Provincie Flevoland is mede-initiator van het open data praktijkprogramma Flevoland Slimmer! Lees verder

Drukke weg in Almere

Geluidsbelasting

Provincie Flevoland heeft de geluidsbelasting in kaart gebracht van alle provinciale wegen in Flevoland. Lees verder

Kunstwerk in Lelystad

Geodata

In het Nationaal georegister maken provincies hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar. Lees verder

Akker in Flevoland

Kavelkaart

De grondgebruikerskaarten van de Noordoostpolder, Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland zijn door LTO Noord en provincie Flevoland tot stand gekomen. Lees verder

Luchtfoto van Flevoland

Luchtfoto's

Op de (historische) luchtfoto's van provincie Flevoland kunt u verschillende luchtfoto's uit het verleden bekijken. Lees verder

Bloemen in Flevoland

Natuurcompensatie

Vanaf 2009 houdt provincie Flevoland bij op welke plaatsen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert. Lees verder

Natuurgebied in Flevoland

Natuurbeheerplan Flevoland

Het natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Lees verder

Walibi Holland

Risicokaart

De risicokaart geeft een beeld van de risico's en de mogelijke gevolgen van rampen die in provincie Flevoland kunnen gebeuren. Lees verder