Feitelijk Flevoland

Op Feitelijk Flevoland zijn actuele statistieken en dashboards te vinden over thema’s die voor de provincie Flevoland relevant zijn. In veel gevallen zijn er ook voor de Flevolandse gemeenten cijfers beschikbaar. De cijfers komen van betrouwbare bronnen.

Maak zelf selecties en vergelijkingen

Feitelijk Flevoland is interactief: gebruikers kunnen zelf selecties en vergelijkingen maken. Cijfers zijn te downloaden voor eigen (her)gebruik. Naast statistieken en dashboards worden op Feitelijk Flevoland ook onderzoekspublicaties aangeboden.