Economische impuls

De doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport tot de tweede luchthaven van het land is een belangrijke aanjager voor de economie van de regio en verbetert de (internationale) bereikbaarheid.

Meer werkgelegenheid in de regio

Gezien de economische voordelen bij de openstelling voor groothandelsverkeer maakt provincie Flevoland zich al jaren sterk voor verzilvering van de kansen voor economie, werkgelegenheid en onderwijs op Lelystad Airport en in het omliggende gebied. Naast een effect op de directe werkgelegenheid, komt er ook extra indirecte werkgelegenheid bij door de luchthaven. Met de uitbreiding van Lelystad Airport en de operationele Flevokust Haven wordt een multimodaal knooppunt aan de noordoostzijde van de groeiende Metropoolregio Amsterdam versterkt. Almere en Lelystad zullen profiteren van de groei van vervoer van goederen over water en burgers door de lucht en van de toename van internationale contacten van bedrijven.

Ontwikkeling General Aviation-vliegverkeer

Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor General Aviation-vliegverkeer in Nederland. Omgevingspartijen willen het cluster van bedrijven die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, en het bijbehorende technisch onderwijs versterken. De elektrificatie van de luchtvaart op Lelystad Airport biedt kansen voor de verduurzaming en verdere ontwikkeling van de luchtvaartsector.