Economische impuls

De doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport tot de tweede luchthaven van het land is een belangrijke aanjager voor de economie van de regio en verbetert de (internationale) bereikbaarheid.

Meer werkgelegenheid in de regio

Vanwege het te verwachten positieve effect op de werkgelegenheid, maakt provincie Flevoland zich al jaren sterk voor de uitbreiding van de Lelystadse luchthaven. Naast een effect op de directe werkgelegenheid, komt er ook extra indirecte werkgelegenheid bij door de luchthaven. Met de uitbreiding van Amsterdam Lelystad Airport en de komst van overslaghaven Flevokust wordt een multimodaal knooppunt aan de noordoostzijde van de groeiende Metropoolregio Amsterdam versterkt. Almere en Lelystad zullen profiteren van de groei van vervoer van goederen over water en burgers door de lucht en van de toename van internationale contacten van bedrijven.

Onderhouds- en reparatiebedrijven (MRO)

Omgevingspartijen willen het cluster van bedrijven die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en het bijbehorende technisch onderwijs versterken. Deze bedrijven worden ook wel aangeduid als MRO-bedrijven, 'maintenance, repair and overhaul'.