Duurzame luchthaven

Provincie Flevoland werkt samen met Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB) en gemeente Lelystad om het luchthavengebied in Lelystad zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Vanuit eigen beleid en doelstellingen delen de partijen het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de realisatie van de luchthaven en het bedrijventerrein nemen de partijen ambitieuze maatregelen op het gebied van energiebesparing, gebruik van duurzame energie, lokale werkgelegenheid en het delen van kennis.

Toekomstbestendige Luchthaven(omgeving)

Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, gemeente Lelystad en provincie Flevoland hebben de Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendige Luchthavenomgeving ondertekend. Elke partij draagt bij aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en economie. Lelystad Airport (Businesspark) is bij uitstek een geschikt gebied voor pilots, innovatie en onderzoek voor duurzame verbeteringen van de luchthaven(omgeving).

Voorbeelden van projecten

Betrokken onderzoeksinstellingen en omgevingspartners zijn bezig dit programma verder vorm en inhoud geven. Voorbeelden zijn onderzoeksprojecten op het vlak van geluidbeperking, transitie naar schone luchtvaart en/of groen- en voedselvoorziening. Deze versterken al lopende duurzaamheidsprojecten in het gebied, zoals 'zonne-initiatieven' voor een duurzaam energiesysteem en de beperking van vervoersbewegingen, hergebruik van materialen en toepassing van innovatieve concepten bij de terminal, verkeerstoren en start- en landingsbaan.

Een gebied met kansen

Lelystad Airport (Businesspark) en omgeving zijn volop in ontwikkeling. Er liggen veel kansen om het gebied zo toekomstbestendig mogelijk te ontwikkelen, waarvoor ook de ruimte beschikbaar is. De gebiedspartijen werken nauw met elkaar samen op verschillende schaalniveaus. Ze gaan - als echte pioniers - geen problemen uit de weg, maar zetten ze om in kansen. Door die pioniersmentaliteit is het geen wonder dat dit gebied continu in ontwikkeling is.

De projecten en initiatieven binnen Toekomstbestendige Luchthavenomgeving vindt u in onderstaande duurzaamheidsnotitie. 

Duurzaamheidsnotitie

De duurzame projecten en plannen zijn samengevat in de Duurzaamheidsnotitie (interactieve pdf, 5 MB) of de Duurzaamheidsnotitie Drempelvrij (pdf, 14,6 MB).