Luchthavenfonds

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Het doel van dit fonds is om duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven te stimuleren.

Leefbare omgeving

In het afgelopen drie jaar zijn middelen uit het fonds ten goede gekomen aan de (leefbaarheid in de) omgeving van de luchthaven. Zo is subsidie verstrekt voor duurzaamheidsprojecten van De Lelystadse Boer en aan de inrichting van de leefomgeving van omwonenden van de luchthaven.

Gebruikmaken van het fonds

In de vergadering van 30 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland ingestemd met het aangaan van Addendum Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds en de eerste wijziging nadere regels voor de besteding van het provinciale deel van het Luchthavenfonds in ontwerp vastgesteld. Hiermee blijft het mogelijk om tot 30 juni 2022 gebruik te maken van het fonds, waarbij het geld voor subsidie uit het Luchthavenfonds inmiddels wel grotendeels is benut. Daarnaast is een aanpassing van de nadere regels nodig in verband met de hoogte van het subsidieplafond en de subsidiecriteria voor aanvullende geluidisolatie.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar luchthavenfonds@lelystad-airport.nl.