Toegankelijkheidsverklaring website Flevolandse Energie Agenda

Status toegankelijkheid https://fea.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

 • De volledige, officiële verklaring inzien;
 • Een toegankelijkheidsprobleem melden.

Status toegankelijkheidslabel van Flevolandse Energieagenda. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Flevolandse Energieagenda.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Flevolandse Energieagenda gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Flevolandse Energieagenda en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland . Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid via secretariaatSenB@Flevoland.nl of bel met 0320 - 265 213.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Flevolandse Energieagenda : voldoet gedeeltelijk

De website Flevolandse Energieagenda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://fea.nl/) staat onder “Zelf ook aan de slag? Begin bij...” een logo met de zichtbare tekst “natuur en milieu federatie flevoland”. Deze afbeelding heeft de alternatieve tekst “logo NMFF”. Deze alternatieve tekst is niet duidelijk genoeg. De zichtbare tekst van het logo moet volledig uitgeschreven zijn in de alternatieve tekst, anders is het niet voor iedereen duidelijk.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/ staat bij sommige nieuwsberichten een afbeelding van een lichtflits. Dit geeft aan dat dit bericht bij het gedeelte “Expeditie Flevoland” hoort. Er is geen alternatieve tekst beschikbaar die deze informatie overbrengt. Onder de nieuwsberichten staan paginanummers en een link met een pijl naar rechts. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst. Hier kan een tekstalternatief komen als “Volgende pagina”.

   Op pagina https://fea.nl/partners/ staan logo's. Deze hebben alternatieve teksten, hier is goed rekening mee gehouden. Soms bevat de alternatieve tekst echter niet alle informatie van het logo. Bij het logo van “Startblock” staat bijvoorbeeld ook “Focus on essentials”, bij het logo van “Flevofood” staat ook de tekst “Vereniging”. Bij “Nieuwland” staat ook “Glastuinbouwgebied”. Deze teksten moeten ook vermeld worden in het tekstalternatief. Dit komt bij meer logo's voor op deze pagina. Bij sommige logo's is deze informatie wel beschikbaar in het tekstalternatief van de afbeelding. Zie bijvoorbeeld het logo van Flevonice. Hier staat deze tekst echter niet in het title-attribuut van de link naar deze pagina (de link staat in de code steeds boven de afbeelding). Dit is wel een probleem onder succescriterium 2.5.3. Het zou een oplossing kunnen zijn om bij de logo's de volledige zichtbare tekst in het tekstalternatief van de afbeelding te zetten en dan de afbeelding in de link te plaatsen die naar de pagina van de partner gaat. Dan bevat de linktekst de zichtbare tekst van het logo.

   Op pagina https://fea.nl/subsidies-en-regelingen/ staat het logo van “milieu centraal”. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Dit kan toegevoegd worden in het alt-attribuut van dit img-element.

   Op pagina https://fea.nl/regio/zeewolde/ staan iconen van windenergie etc. Deze hebben een alternatieve tekst gekregen, hier is goed rekening mee gehouden. Bovenaan staan deze iconen ook met daarnaast zichtbare teksten als “Zonnestroom” etc. Hier hoeven de afbeeldingen geen alternatieve teksten te hebben, omdat de tekst er al naast staat. (Bij de iconen bij de projecten zijn de alternatieve teksten juist wel nodig, dit is goed gedaan.)

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staat een afbeelding met de tekst “Energized by Expeditie Flevoland”. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/nog-meer-duurzame-stappen-zetten-in-2022-dat-lukt-met-een-hbo-innovatietrainee-energie/ staat de afbeelding “Innovatietraineeship versterk, groei & innoveer”. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Er is een kort tekstalternatief nodig die de afbeelding kort omschrijft en een lang tekstalternatief dat dezelfde informatie overbrengt als de afbeelding. Dit kan bijvoorbeeld door de teksten die in de afbeelding staan uit te schrijven onder de afbeelding.

   Op pagina https://fea.nl/over-res/ staan twee grote afbeeldingen met teksten er in. Dit zijn afbeeldingen van tekst (zie succescriterium 1.4.5). Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. Als de tekst uit de afbeelding ook als “normale” tekst op de pagina wordt aangeboden, dan kan hulpsoftware deze informatie overbrengen aan mensen die de afbeeldingen niet kunnen zien.

   In het volgende PDF-document staan meerdere afbeeldingen zonder alternatieve tekst. De grote afbeelding bovenaan op pagina 1 is meer decoratief. Deze afbeelding hoeft geen alternatieve tekst te hebben, maar moet dan wel genegeerd kunnen worden door hulpsoftware. Dit kan door de afbeelding als artefact op te maken. Informatieve afbeeldingen hebben wel een tekstalternatief nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de logo's van Expeditie Flevoland, Windesheim etc. Op pagina 1 staat een informatieve afbeelding met tekst er in (“versterk, groei & innoveer”). Er is een tekstalternatief nodig dat dezelfde informatie overbrengt. Deze afbeelding komt ook voor op pagina https://fea.nl/nieuws/nog-meer-duurzame-stappen-zetten-in-2022-dat-lukt-met-een-hbo-innovatietrainee-energie/. Het is voldoende om op één plek een uitgebreid tekstalternatief aan te bieden waar dan naar verwezen wordt vanuit de afbeelding. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/12/flyer-innovatietraineeship-bedrijven-energietransitie1.pdf

   In het volgende PDF-document staat op pagina 1 het logo van RES Flevoland. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief, hier is goed rekening mee gehouden. In dit logo staat ook de tekst “Regionale Energie Strategie”. Deze tekst ontbreekt nog in het tekstalternatief. Op pagina 5 staat een uitgebreide afbeelding van een tijdspad. Deze afbeelding heeft een alternatieve tekst. Deze tekst beschrijft globaal het tijdspad, maar bevat niet alle informatie die uit de afbeelding blijkt. Er moet een tekstalternatief komen dat dezelfde informatie overbrengt. Dit kan ook door deze tekst (op een andere plek) uit te schrijven en hiernaar te verwijzen. Ook komen de teksten in het tekstalternatief niet geheel overeen met die in de afbeelding. In de afbeelding staat bijvoorbeeld “Wat kunnen we nog meer doen?” en in het tekstalternatief “Wat kunnen we doen?”. Zie ook de informatieve afbeelding onderaan pagina 16. Ook hier is een tekstalternatief aanwezig, maar deze brengt niet alle informatie over. Zie ook de grafieken op pagina 19. Het is goed dat deze beschikken over een tekstalternatief dat de grafiek beschrijft. Het tekstalternatief brengt echter niet alle informatie over. Dit kan worden opgelost door ook een tabel aan te beiden met dezelfde cijfers. Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   Mensen met een zichtbeperking kunnen niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met de ontwikkelaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ staan meerdere video's van kenniscafés. In deze video's is alleen automatisch gegenereerde ondertiteling aanwezig. Deze vorm van ondertiteling bevat echter te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. De ondertiteling komt niet overal overeen met de gesproken tekst in de video. Ook worden er geen leestekens gebruikt, wat het lezen van de ondertiteling moeilijker maakt. Deze video's zijn niet allemaal volledig gecontroleerd in dit onderzoek. Een paar voorbeelden uit de eerste video (“FEA Kenniscafé over energie in balans”): er wordt gezegd “omdat het gisteren zondag was”, dit wordt ondertiteld met “gezonder was”. “FEA” wordt ondertiteld met “v ja”, en “zon” wordt ondertiteld met “dom”. Een goede ondertiteling is nodig voor mensen die de gesproken tekst niet (goed) kunnen horen.

   Ook in de video op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ is alleen automatisch gegenereerde ondertiteling aanwezig.

  • Gevolg:

   Video's kunnen niet voor iedereen dezelfde informatie geven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een beleid voor video's publiceren, waarbij ondertitels en transcript verplicht wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/over-res/ staat de video “Provincie Flevoland – Wat is de Regionale Energie Strategie?”. In deze video komt informatie in beeld die niet in het geluid te horen is. In het begin en aan het einde van de video wordt het logo van Flevoland RES getoond. Rechts onderin is het logo van de Provincie Flevoland zichtbaar. Rond 0:08 seconden is de naam en informatie over de spreker in beeld. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

   In de video op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ (naast de kop "De Energietour") wordt bijna alle tekst die in beeld komt ook in het geluid gezegd. Links boven in de video staat de tekst “Energized by Expeditie Flevoland'. Deze informatie blijkt niet uit het geluid of een media-alternatief.

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staat een video. In deze video is in het begin een teller te zien die aftelt naar het begin van de livestream. Dit blijkt niet uit het geluid, er is alleen muziek te horen. Het is voor mensen die de video niet kunnen zien nu niet duidelijk wat er aan de hand is. Dit kan worden opgelost door deze informatie in het geluid over te brengen (of door dit gedeelte uit de video te verwijderen aangezien de video niet meer live is). Als de teller is afgelopen, komt het logo van “De virtuele bustour” in beeld. Daarna is de naam en functie van de spreker in beeld. Dit blijkt ook niet uit het geluid of een media-alternatief. Deze video is verder niet gecontroleerd, er kunnen meer problemen voorkomen.

   In de video's op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ zijn links en rechts logo's in beeld. Ook staat er aan het einde van de video tekst in beeld. Deze informatie blijkt niet uit het geluid van de video of uit een media-alternatief. De video's op deze pagina zijn verder niet volledig gecontroleerd.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed waarneembaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.2; hernieuwd beleid omtrent video's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/over-res/ staat de video “Provincie Flevoland – Wat is de Regionale Energie Strategie?”. In deze video komt informatie in beeld die niet in het geluid te horen is. In het begin en aan het einde van de video wordt het logo van Flevoland RES getoond. Rechts onderin is het logo van de Provincie Flevoland zichtbaar. Rond 0:08 seconden is de naam en informatie over de spreker in beeld. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinden en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

   In de video op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ (naast de kop "De Energietour") wordt bijna alle tekst die in beeld komt ook in het geluid gezegd. Links boven in de video staat de tekst “Energized by Expeditie Flevoland'. Deze informatie blijkt niet uit het geluid.

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staat een video. In deze video is in het begin een teller te zien die aftelt naar het begin van de livestream. Dit blijkt niet uit het geluid, er is alleen muziek te horen. Het is voor mensen die de video niet kunnen zien nu niet duidelijk wat er aan de hand is. Dit kan worden opgelost door deze informatie in het geluid over te brengen (of door dit gedeelte uit de video te verwijderen aangezien de video niet meer live is). Als de teller is afgelopen, komt het logo van “De virtuele bustour” in beeld. Daarna is de naam en functie van de spreker in beeld. Dit blijkt ook niet uit het geluid. Deze video is verder niet gecontroleerd, er kunnen meer problemen voorkomen.

   In de video's op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ zijn links en rechts logo's in beeld. Ook staat er aan het einde van de video tekst in beeld. Deze informatie blijkt niet uit het geluid van de video. De video's op deze pagina zijn verder niet volledig gecontroleerd, er kunnen meer problemen voorkomen.

  • Gevolg:

   Niet iedereen krijgt dezelfde informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hernieuwd video- en audiobeleid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://fea.nl/) staan een aantal visuele koppen, bijvoorbeeld “Bekijk alle FEA Kenniscafés terug”. In de code zijn deze teksten niet opgemaakt als kopteksten. Software kan de relaties hierdoor niet bepalen. Zie bijvoorbeeld ook de koppen “Ga mee op Expeditie!” en “Scholen, doe mee!”. Dit komt ook voor op andere pagina's. Zie bijvoorbeeld op pagina https://fea.nl/over-fea/ de tekst “Ook partner worden van FEA?”. Op veel plekken zijn de koppen juist wel goed opgemaakt als kopteksten.

   Op de homepage (https://fea.nl/) staat de tekst “In 2050 is Flevoland CO2-neutraal”. Deze is in de code opgemaakt als koptekst. Er staat echter geen content onder die bij deze tekst hoort, deze moet daarom niet worden opgemaakt als koptekst.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/flevoland-brengt-energie-is-balans-met-ref/ zijn teksten als “Renewable Energy Hub Flevoland” goed opgemaakt als kopteksten in de code. Deze zijn echter ook met strong-elementen opgemaakt. Dit is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld om tekst nadruk te geven. Zie ook de koppen op pagina https://fea.nl/over-res/.

   Op pagina https://fea.nl/over-fea/ staat de h2-kop “De energietransitie versnellen”. Deze wordt meteen opgevolgd door de h2-kop “Coalition of the willing”. Dit zijn twee koppen van hetzelfde niveau, deze mogen elkaar niet opvolgen. Dit kan worden opgelost door van de tweede kop een koptekst van een lager niveau te maken, bijvoorbeeld een h3-kop.

   Op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ staan de kleinere koppen “Startblock” en “Geohita”. Deze zijn niet opgemaakt als kopteksten in de code. De data op deze pagina zijn opgemaakt met em-elementen. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven. Deze teksten kunnen gestyled worden met CSS.

   Op pagina https://fea.nl/privacybeleid zijn de kopteksten als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” niet opgemaakt als kopteksten. In de code zijn strong-elementen gebruikt. Dit is hier niet de bedoeling. Als deze teksten als koppen worden opgemaakt in de code, kan software de relaties bepalen.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/klimaatburgemeester-lelystad/ is de eerste alinea opgemaakt met een strong-element. Dit is niet de bedoeling. Deze tekst kan gestyled worden met CSS. Ook zijn de koppen niet als kopteksten opgemaakt maar met strong-elementen. Deze moeten als kopteksten worden opgemaakt om de relaties aan te geven.

   Er kunnen meer problemen voorkomen.

   In het volgende PDF-document zijn een aantal visuele koppen aanwezig. De grote tekst “Een innovatietrainee Energie...” op pagina 1 ziet er bijvoorbeeld uit als een kop. Op pagina 2 staan ook kleinere koppen als “Wat is een innovatietrainee?”. In de tags zijn deze opgemaakt als paragrafen. Deze kunnen worden getagd als koppen, software kan dan de relaties bepalen. Onder “Wat levert een trainee u op?” staat een lijst. Deze is niet als lijst getagd. De lijst onder “Extra voordelen” is wel goed getagd als lijst. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/12/flyer-innovatietraineeship-bedrijven-energietransitie1.pdf

   In het volgende PDF-document staat op pagina 1 de tekst “Energie met beleid”, deze is getagd als h1-kop. Daaronder staat de tekst “RES 1.0 Flevoland”. Deze is ook getagd als h1-kop. Koppen van hetzelfde niveau mogen elkaar niet opvolgen. De onderste regel tekst zou als paragraaf kunnen worden opgemaakt. Het is ook een optie om de teksten gezamenlijk in één kop te taggen. Op pagina 12 staat de kop “Inhoud”. Deze is niet als kop getagd. Op pagina 29 staat de kop “Expeditie Flevoland: communicatie over de RES”. Deze is niet als kop getagd. Over het algemeen zijn in dit bestand koppen wel goed als koppen getagd, complimenten hiervoor. Ook staan de voetnoten meteen bij de verwijzing waar ze bij horen. Hier is ook goed rekening mee gehouden. Op pagina 12 staat een inhoudsopgave met geneste genummerde lijsten. Deze zijn niet als lijsten (of als inhoudsopgave) getagd. Op pagina 5 staan een aantal paragrafen. In de tags is de tweede paragraaf opgedeeld in twee paragrafen, terwijl dit één paragraaf is. De tekst “En we krijgen steeds meer zicht op de” staat in de eerste paragraaf, de rest van de zin volgt in een volgende paragraaf. Deze tekst hoort bij elkaar en moet in één paragraaf worden getagd. Zie ook op pagina 15 bij de tekst “Dat maakt de” en “financiering lastiger”. Zie ook op pagina 26 bij de eerste regel van de eerste paragraaf in de linker kolom en ook bij de eerste regel van de rechterkolom tekst. Dit komt sporadisch voor, meestal staat de tekst van een paragraaf in de tags ook goed in één paragraaf. Op pagina 14 staat het cijfer “1”. Deze is niet getagd. Deze zou eventueel aan de kop “Inleiding” kunnen worden toegevoegd op pagina 15. Zie ook de andere hoofdstukken, bijvoorbeeld “2” op pagina 22. Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   Automatische software kan de relatie niet herkennen bij invoer

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://fea.nl/) staan onder “Nieuws” een aantal links naar nieuwsberichten. Elk bericht heeft een visuele titel. De afbeelding en datum staan in de code boven de titel. Software kan de betekenisvolle volgorde niet bepalen. Dit kan worden opgelost door van de titel een koptekst te maken en de datum en afbeelding in de code onder die kop te plaatsen. Visueel kan deze content er wel boven blijven staan (bijvoorbeeld door de CSS eigenschap “order” te gebruiken. Zie ook https://fea.nl/nieuws/ en https://fea.nl/expeditie-flevoland/.

   Op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ staat telkens een video met een koptekst ernaast die daarbij hoort. In de code staat de video telkens boven de koptekst. Hierdoor kan software de betekenisvolle volgorde niet bepalen. Dit kan worden opgelost door de video in de code onder de kop te plaatsen waar deze bij hoort.

   Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/evenementen/ komt een vergelijkbaar probleem voor. Hier staat telkens de datum van het evenement in de code boven de koptekst van het evenement. Zie ook https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/.

   In het volgende PDF-document staat de content in de tags niet in dezelfde volgorde als in het document. Op pagina 2 staat eerst de kop “Wat is een innovatietrainee?”. In de tags staat eerst de tekst die begint bij “Deskundige begeleiding en groot netwerk”. Na de lijst onder “Wat levert een trainee u op?” staat in de tags pas de eerste kop en paragrafen daaronder. Software kan de betekenisvolle volgorde niet goed bepalen. Dit kan worden opgelost door de tags dezelfde volgorde aan te houden als de logische visuele volgorde. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/12/flyer-innovatietraineeship-bedrijven-energietransitie1.pdf

   In het volgende PDF-document staat op pagina 31 de tekst “Projecten die passen binnen de bestaande beleidsruimte”. Deze tekst staat in de tags boven de kop waar deze bij hoort. Door deze leesvolgorde lijkt het alsof deze tekst niet bij deze kop hoort. Dit kan worden opgelost door deze tekst onder de kop te taggen. Zie ook pagina 41. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   De volgorde is niet conform

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met de ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ staat een formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief (onder “Op de hoogte blijven?”). In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden: de voornaam, de achternaam en het e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Bij het invoerveld voor voornaam moet autocomplete="given-name" gebruikt worden, voor de achternaam: autocomplete=”family-name” en voor het e-mailadres: autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   Auto-aanvullen wordt bemoeilijkt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's zijn de links in het broodkruimelpad blauw van kleur. Zie bijvoorbeeld pagina https://fea.nl/nieuws/ en de pagina's van het onderdeel “Expeditie Flevoland”, bijvoorbeeld https://fea.nl/expeditie-flevoland/evenementen/ en https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/. De blauwe kleur geeft aan welke tekst een link is, deze informatie is alleen van kleur afhankelijk (het contrastverschil met de zwarte tekst uit het broodkruimelpad is 1,8:1). Dit kan worden opgelost door deze links ook te onderstrepen. Op andere pagina's wordt dit wel gedaan, zie bijvoorbeeld pagina https://fea.nl/nieuws/flevoland-brengt-energie-is-balans-met-ref/. Een andere optie is om het contrastverschil met de andere tekst uit het broodkruimelpad (die geen link is) minstens 3,0:1 te maken en een visuele aanwijzing te geven als er met de muisaanwijzer over de link wordt gegaan (dit laatste is nu al het geval, er verschijnt dan een onderstreep).

   Er is een klein probleem gevonden op pagina https://fea.nl/regio/zeewolde/. Hier staat de tekst “Bron: Klimaatmonitor”. De tekst “Klimaatmonitor” is een link en is groen van kleur. Deze informatie (dat dit een link is) is alleen van de kleur afhankelijk (het contrastverschil is 2,8;1). Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. De link kan bijvoorbeeld onderstreept worden, zoals dat bij andere links in de lopende tekst ook wordt gedaan.

   In het volgende PDF-document staan op pagina 19 grafieken. In deze grafieken is de informatie van kleur afhankelijk. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Er kunnen bijvoorbeeld ook verschillende vormen gebruikt worden (gestippeld of met schuine strepen). Er kan ook aanvullend een tabel worden geplaatst die dezelfde informatie overbrengt. Zie ook de cirkeldiagrammen op pagina 32. Dit kan meer voorkomen. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   Mensen met kleurenblindheid ervaren problemen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het is te zien dat er rekening is gehouden met het contrast van de tekst. Bij veel tekst is het contrast hoog genoeg. Er zijn wel problemen aanwezig, bijvoorbeeld bij tekst op afbeeldingen.

   Op meerdere plekken staat tekst op een achtergrondafbeelding. Het contrast is dan niet altijd hoog genoeg. Zie bijvoorbeeld het hoofdmenu op de homepage (https://fea.nl/). De witte tekst zoals “Home” en “Nieuws” staat op een blauwe achtergrond. Het contrast is afhankelijk van de achtergrond tussen de 3,0:1 en 3,8:1. Het contrast van deze tekst moet minstens 4,5:1 zijn. Op andere pagina's (bijvoorbeeld https://fea.nl/nieuws/) staan de teksten van het menu over een ander deel van de achtergrondfoto. Het contrast is hier op meerdere plekken voldoende. Het ligt aan de schermgrootte over welke achtergrond de teksten vallen. Bij een schermbreedte van 1280 pixels vallen de teksten “Subsidies” en “Doe mee” bij het bovenste gedeelte over een wat lichtere achtergrond (de lucht). Het contrast is daar wel te laag (rond de 3,0:1). Dit kan worden opgelost door een egale achtergrond te gebruiken met voldoende contrast en deze over de achtergrondafbeelding te plaatsen.

   Op de homepage (https://fea.nl/) staat onder het menu de tekst “Onze ambitie: in 2050 is Flevoland CO2-neutraal”. Het is afhankelijk van de schermgrootte welke letters over welk gedeelte van de achtergrondafbeelding vallen. Bij de letters die als achtergrond het water hebben, is het contrast te laag: rond de 1,9:1. Het contrast van deze grote tekst moet minstens 3,0:1 zijn.

   Dit komt meer voor. Zie ook op de homepage (https://fea.nl/) onder “Nieuws”. Hier staan ook witte teksten over achtergrondafbeeldingen heen. Het contrast is afhankelijk van de afbeelding. Bij het tweede bericht (“EEF Checklist...”) staat de witte tekst op een groene achtergrond. Deze wordt naar onder toe steeds donkerder. Bij de bovenste regel is het contrast tussen de 3,0:1 en 4,0:1. Het contrast moet overal minstens 4,5:1 zijn. Ook hier kan er een egale achtergrond geplaatst worden met voldoende contrast.

   Dit waren een aantal voorbeelden van teksten op afbeeldingen, dit komt meer voor. Zie ook bijvoorbeeld het hoofdmenu op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/, hier is een andere achtergrondafbeelding aanwezig.

   Op pagina https://fea.nl/partner/gemeente-noordoostpolder/ staat de knop “Zoeken”. De witte tekst heeft een te laag contrast van 2,6:1 op de blauwe achtergrond. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Zie ook pagina https://fea.nl/subsidies-en-regelingen/ en https://fea.nl/regio/zeewolde/.

   Op pagina https://fea.nl/partner-worden/ staat een formulier. Als het formulier wordt verzonden met ongeldige gegevens, verschijnen er foutmeldingen. Deze blauwe teksten hebben een te laag contrast van 2,6:1 op de witte achtergrond. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Zie ook pagina https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/expeditie-flevoland/ (contactformulier). Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ staat ook een formulier voor de nieuwsbrief. Hier kunnen rode foutmeldingen verschijnen, het contrast is met 2,7:1 te laag.

   Op pagina https://fea.nl/regio/zeewolde/ staan onder “Zonnestroom” de groene tekst “40 TJ”. Deze heeft een te laag contrast van 2,2:1. Dit is grote tekst, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Dit geldt ook voor de andere groene teksten die hierbij staan (bij “Windenergie” etc.).

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/nog-meer-duurzame-stappen-zetten-in-2022-dat-lukt-met-een-hbo-innovatietrainee-energie/ staat een afbeelding. In deze afbeelding staan grijze teksten als “U bespaart op werving...”. Het contrast is te laag (4,0:1).

   In het volgende PDF-document staat op pagina 2 onderaan de groene tekst “Ervaring vanuit MKB...”. Het contrast is te laag: 2,9:1. Dit is kleine tekst, het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/12/flyer-innovatietraineeship-bedrijven-energietransitie1.pdf

   In het volgende PDF-document staan op pagina 5 de witte teksten “Wat doen we al?”, “Wat gaan we doen?” etc. op een blauwe achtergrond. Het contrast is te laag (respectievelijk 1,8:1 en 1,5:1). Op pagina 32 staan twee cirkeldiagrammen. De witte tekst “43%” heeft een te laag contrast op de grijze achtergrond (1,7:1). Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   Contrast is te laag, dus lastig te lezen voor grote doelgroep

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen is er geen verlies van content of functionaliteit na inzoomen. Er zijn een paar kleine problemen gevonden.

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staan onder de kop “Andere evenementen” een aantal evenementen. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, zijn de titels van de evenementen niet meer geheel in beeld. Er is enkele tekst zichtbaar gevolgd door puntjes. Dit is een verlies van content.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/nog-meer-duurzame-stappen-zetten-in-2022-dat-lukt-met-een-hbo-innovatietrainee-energie/ staat een afbeelding “Innovatietraineeship versterk, groei & innoveer”. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is deze afbeelding niet meer geheel in beeld.

  • Gevolg:

   Site schaalt niet goed, waardoor niet alle info in beeld blijft bij zoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/ staat bij de kop “Bekijk alle FEA Kenniscafés terug” de tekst “Bekijk afleveringen”. Deze tekst staat in een afbeelding. Sommige mensen gebruiken een eigen stylesheet om tekst beter te kunnen lezen. Als tekst in een afbeelding staat, kan er geen stylesheet gebruikt worden voor deze tekst. Dit kan worden opgelost door hier “normale” tekst van te maken in plaats van een afbeelding te gebruiken.

   Op pagina https://fea.nl/over-res/ staan twee grote afbeeldingen met teksten er in. Dit zijn ook afbeeldingen van tekst. Hier kan het een oplossing zijn om de tekst uit de afbeelding ook als “normale” tekst uit te schrijven onder de afbeelding. Gebruikers kunnen dan een eigen stylesheet toepassen op deze tekst en hulpsoftware kan de tekst kan voorlezen.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet altijd gelezen worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Over het algemeen is er geen verlies van content of functionaliteit bij een breedte van 320 pixels en er hoeft niet horizontaal gescrold te worden. Er is goed rekening gehouden met dit succescriterium. Er zijn een paar kleine problemen gevonden.

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staan onder de kop “Andere evenementen” een aantal evenementen. Bij een schermbreedte van 320 pixels zijn de titels van de evenementen niet meer geheel in beeld. Er is enkele tekst zichtbaar gevolgd door puntjes. Dit is een verlies van content.

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/nog-meer-duurzame-stappen-zetten-in-2022-dat-lukt-met-een-hbo-innovatietrainee-energie/ staat een afbeelding “Innovatietraineeship versterk, groei & innoveer”. Bij een schermbreedte van 320 pixels is deze afbeelding niet meer geheel in beeld.

  • Gevolg:

   Tekst verdwijnt bij herschalen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is goed rekening gehouden met het contrast van iconen, bijvoorbeeld van social media.

   Op pagina https://fea.nl/partner-worden/ staan invoervelden in het formulier. De grijze velden hebben een contrast van 1,1:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Het kan voor sommige mensen lastig zijn om de velden te onderscheiden. Dit kan worden opgelost door randen om de velden te plaatsen met een contrast van minstens 3,0:1. Zie ook pagina https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/expeditie-flevoland/ (contactformulier).

   In het volgende PDF-document staan op pagina 19 grafieken. In deze grafieken worden blauwe en groene kleuren gebruikt. Deze kleurvlakken hebben niet allemaal een contrast van minstens 3,0:1 ten opzichte van de achtergrond. Sommige mensen kunnen moeite hebben om de kleuren te onderscheiden. Het contrast van de lichtblauwe kleur (“Energie voor vervoer”) is bijvoorbeeld 1,8:1 en de groene kleur (“Warmte”) 2,3:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Dit kan meer voorkomen. Zie: https://fea.nl/uploads/2021/07/RES-1.0-definitief.pdf

  • Gevolg:

   Niet alle randen zijn goed zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de stijlkenmerken die zijn beschreven in dit succescriterium worden toegepast, is er over het algemeen geen verlies van content of functionaliteit. Er is slechts een klein probleem gevonden.

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ staan onder de kop “Andere evenementen” een aantal evenementen. Als de stijlkenmerken van dit succescriterium worden toegepast bij een breedte van 1280 pixels, zijn de titels van de evenementen niet meer geheel in beeld. Er is enkele tekst zichtbaar gevolgd door puntjes. Dit is een verlies van content.

  • Gevolg:

   Tekst breekt af bij bepaalde breedtes

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen is de website goed met het toetsenbord te bedienen. Er zijn een paar problemen gevonden.

   Op pagina https://fea.nl/partner/gemeente-noordoostpolder/ staat een selectieveld voor het energietype. Deze kan met het toetsenbord geopend worden, maar er kan niet zichtbaar een keuze geselecteerd worden. De keuze wordt wel geselecteerd, want als er na de keuze gezocht wordt, veranderen de resultaten. Het is dus alleen niet zichtbaar dat er een bepaalde optie is geselecteerd met het toetsenbord. Zie ook https://fea.nl/regio/zeewolde/.

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Deze knop kan niet met het toetsenbord worden bediend. De knop kan geen toetsenbordfocus ontvangen. Als het menu geopend wordt met de muis, kan deze ook niet met het toetsenbord gesloten worden. https://fea.nl/

  • Gevolg:

   De site kan zonder muis niet goed worden bediend

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ en https://fea.nl/over-res/ staan video's. In deze videospelers is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

   Dit is al goed toegepast bij de videospelers op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ en https://fea.nl/expeditie-flevoland/, complimenten hiervoor.

  • Gevolg:

   De site is niet goed met sneltoetsen te bedienen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. https://fea.nl/

   Het gebruik van het main-element werd in het verleden goedgekeurd als mechanisme voor dit succescriterium, maar dit voldoet nu niet meer. Ziende toetsenbordgebruikers maken bijvoorbeeld waarschijnlijk geen gebruik van dit mechanisme.

  • Gevolg:

   Iedere pagina wordt in ondersteunende software het menu geactiveerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam). Zie: https://fea.nl/uploads/2021/12/flyer-innovatietraineeship-bedrijven-energietransitie1.pdf

   Het andere onderzochte PDF-document en de onderzochte HTML-pagina's hebben wel goede paginatitels, hier is goed rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Pagina-titels worden niet weergegeven, waardoor niet in 1 oogopslag duidelijk is waar het document over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordvolgorde is vrijwel overal logisch. Er is slechts één probleem gevonden.

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Deze knop kan niet met het toetsenbord worden bediend. Als het menu geopend wordt met de muis (om dit te testen), kan de toetsenbordfocus ook op links komen die achter het menu staan. Dit is niet de bedoeling. De focus moet pas op links achter het menu komen als deze weer zichtbaar zijn (als het menu weer gesloten is). Dit kan worden opgelost door de focus in het menu te laten circuleren totdat deze weer gesloten wordt. https://fea.nl/

  • Gevolg:

   Bij inzooming, is de volgorde niet meer juist

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/ staan onder de nieuwsberichten paginanummers en een link met een pijl naar rechts. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst, het linkdoel kan niet worden bepaald. Hier kan een tekstalternatief komen als “Volgende pagina”. Ook het linkdoel van de paginanummers is niet duidelijk genoeg. De linktekst is alleen een cijfer, bijvoorbeeld “3”. Dit kan opgelost worden door hier een verborgen tekst als “Pagina” aan toe te voegen. Dan kan dit in combinatie met het cijfer worden voorgelezen.

   Op pagina's binnen het gedeelte Expeditie Flevoland staan in het menu links als “Home” en “Nieuws”. Visueel is het wel duidelijk dat deze naar de homepage en nieuwspagina van Expeditie Flevoland gaan door de visuele context. Software kan dit niet bepalen. Dit kan worden opgelost door een visueel verborgen tekst of een title-attribuut toe te voegen aan deze links die aangeven dat het om Expeditie Flevoland gaat. Zie bijvoorbeeld pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/.

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de links 'begrijpen'

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap. https://fea.nl/

  • Gevolg:

   Er is geen zoekfunctie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://fea.nl/) staan onder “Nieuws” drie links naar nieuwsberichten. Het is niet zichtbaar als de focus op deze links staat. Zie ook pagina https://fea.nl/nieuws/ en https://fea.nl/expeditie-flevoland/.

   Op de homepage (https://fea.nl/) staat de onzichtbare link “Lees meer” aan het einde van de paragraaf onder “Ga mee op Expeditie”. De focus komt wel op deze link. Het is dan niet zichtbaar waar de focus op staat, omdat de link zelf onzichtbaar is.

   Op pagina https://fea.nl/partner/gemeente-noordoostpolder/ staan onder “Actuele projecten” meerdere links naar projecten. Het is niet zichtbaar als de focus hier op staat. Zie ook https://fea.nl/subsidies-en-regelingen/ en https://fea.nl/regio/zeewolde/.

   Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ is de focus niet zichtbaar op de knop “Abonneer”.

   Op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ staan meerdere video's. Als de focus hier op staat, is er in de browser Chrome een dunne zwarte rand om de video te zien (als de video's nog niet zijn afgespeeld). Dit is niet heel duidelijk, zie bijvoorbeeld de video bij de kop “Kenniscafé met Liander”. Het is moeilijk te zien waar de focus op staat. In de browser Firefox is de focus helemaal niet te zien op deze video's. Zie ook de video op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/. Bij andere video's is de focus wel goed te zien in alle drie de browsers, zie bijvoorbeeld pagina https://fea.nl/over-res/.

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). Deze knop kan niet met het toetsenbord worden bediend. Als het menu geopend wordt met de muis (om dit te testen), kan de toetsenbordfocus ook op links komen die achter het menu staan. Het is dan niet goed zichtbaar waar de focus zich bevindt. Dit kan worden opgelost door de focus in het menu te laten circuleren totdat deze weer gesloten wordt. https://fea.nl/

  • Gevolg:

   Niet iedereen neemt goed waar, op welke plek je bent in de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Links boven staat het logo van FEA. Deze link heeft als aria-label “Flevolandse Energieagenda”. Dit beschrijft het logo goed. Het probleem is dat de zichtbare tekst “FEA” nu niet terug komt in de toegankelijkheidsnaam. Dit kan een probleem zijn voor mensen die de zichtbare tekst willen inspreken om de link te bedienen. Dit kan worden opgelost door de tekst “FEA” ook toe te voegen aan het aria-label, bijvoorbeeld “Flevolandse Energieagenda (FEA)”. https://fea.nl/

   Op pagina https://fea.nl/partners/ staan logo's van partners. De afbeeldingen hebben alternatieve teksten. Bij elke afbeelding staat een link naar de pagina van de partner. Deze link bevat niet de afbeelding, maar is een lege link met een title-attribuut. Dit title-attribuut is de toegankelijkheidsnaam van de link. De toegankelijkheidsnaam bevat niet altijd de zichtbare tekst van het logo. Zie bijvoorbeeld het logo met de zichtbare tekst “OFGV Duurzaam ondernemen & verbinden”. Zie voor een mogelijke oplossing succescriterium 1.1.1.

   Op pagina https://fea.nl/partner/gemeente-noordoostpolder/ staat een zoekveld met de zichtbare placeholdertekst “zoeken”. De toegankelijkheidsnaam van dit veld is “Zoek op projectnaam” (door het aria-label). De toegankelijkheidsnaam bevat nu niet de zichtbare tekst van dit veld. Dit kan worden opgelost door het aria-label aan te passen naar “Zoeken op projectnaam”. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. (Zie ook pagina https://fea.nl/subsidies-en-regelingen/.) Naast het zoekveld staat een selectieveld. Deze heeft de naam “Selecteer energietypes” (door het aria-label). De zichtbare tekst is de gekozen waarde. De toegankelijkheidsnaam bevat niet de zichtbare tekst. Het kan een oplossing zijn om een zichtbaar label “Selecteer energietypes” te plaatsen bij het veld. Dan kan het zichtbare label worden ingesproken om het veld te bedienen. Zie ook https://fea.nl/regio/zeewolde/.

  • Gevolg:

   Niet alle ondersteunende teksten zijn conform

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ staat een formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief (onder “Op de hoogte blijven?”). Als er op “Abonneer” wordt geklikt terwijl de verplichte velden worden leeg gelaten, verschijnt bij de velden de melding “Dit is een verplicht veld”. Dit is een instructie en geen foutmelding. Een foutmelding is iets als “U heeft het veld 'Voornaam' niet ingevuld”. Ook de melding “Vul hier een geldig e-mailadres in” is een instructie en geen foutmelding. Dit kan iets worden als “U heeft een ongeldig e-mailadres ingevuld”.

  • Gevolg:

   Er wordt geen juiste feedback gegeven, waardoor niet iedereen weet wat er exact fout is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Pagina https://fea.nl/ geeft meerdere parsefouten voor attributen zonder spatie ertussen. Dit komt zeven keer voor in de code tussen regel 171 en 177 bij de code “nav-bar__link"href="https://f...”. Dit kan dus worden opgelost door een spatie tussen de attributen te plaatsen. Dit komt op alle pagina's voor (op andere regels van de code).

   Pagina https://fea.nl/contact/ geeft een parsefout voor een eindtag van een p-element zonder begintag op regel 205 van de code. Deze eindtag hoort bij de begintag van de paragraaf die op regel 183 van de code wordt geopend. Omdat er echter elementen in de paragraaf staan die hier niet in genest mogen worden (bijvoorbeeld andere paragrafen) geeft dit een parsefout. Dit kan worden opgelost door deze buitenste paragraaf weg te halen in de code.

   Pagina https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ geeft ook een parsefout voor een eindtag van een p-element zonder begintag op regel 170 van de code. Hier komt dit doordat er een div-element in de paragraaf staat genest. Als een div-element binnen een paragraaf staat, geeft dit een parsefout. Dit komt ook voor op pagina https://fea.nl/over-res/. Dit kan dus worden opgelost door geen div-elementen in paragrafen te nesten en de paragraaf bijvoorbeeld na het div-element te plaatsen in de code.

   Pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ geeft twee parsefouten voor onafgesloten div-elementen op regel 460 en 465 van de code. Dit geeft ook een parsefout voor een eindtag van een form-element (op regel 517) terwijl er nog onafgesloten elementen zijn. Dit geeft een fatale error waardoor de rest van de code niet gevalideerd kan worden.

  • Gevolg:

   Een ondersteuningsprogramma kan hier op vastlopen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/nieuws/ staan onder de nieuwsberichten paginanummers en een link met een pijl naar rechts. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst, software kan de toegankelijkheidsnaam van de link niet bepalen. Hier kan een tekstalternatief komen als “Volgende pagina”.

   Op pagina https://fea.nl/kenniscafes/ staan meerdere video's. Deze staan in iframe-elementen. Software kan de toegankelijkheidsnaam van deze iframes niet bepalen. Dit kan worden opgelost door een title-attribuut toe te voegen in het iframe-element met daarin een beschrijving van de content van het iframe. Bijvoorbeeld title=”Video FEA Kenniscafé over energie in balans”. Aangezien er meerdere iframes met video's op de pagina staan, moet de toegankelijkheidsnaam ook aangeven om welke video het gaat. Zie ook iframes met video's op andere pagina's zoals https://fea.nl/expeditie-flevoland/, https://fea.nl/evenementen/virtuele-bustour-ga-je-mee/ en https://fea.nl/over-res/.

   Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgermenu (knop met drie horizontale strepen). In de code is een div-element gebruikt voor deze knop. Software kan de rol van deze knop niet bepalen. Dit kan worden opgelost door een HTML button-element te gebruiken. Hulpsoftware kan dan voorlezen dat dit een knop is. Ook kan software de toegankelijkheidsnaam niet bepalen. Dit kan worden opgelost door een alternatieve tekst te plaatsen voor dit symbool, bijvoorbeeld “Menu”. Verder moet software ook de status van deze knop kunnen bepalen: in- of uitgeklapt, dit is nu niet mogelijk. Dit kan worden opgelost door een aria-expanded attribuut te gebruiken of door de alternatieve tekst aan te passen afhankelijk van de functie (“Toon menu” of “Sluit menu”). https://fea.nl/

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de juiste link met de tekst verenigen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://fea.nl/partner/gemeente-noordoostpolder/ kan worden gezocht op een project. Als er geen resultaten zijn gevonden, verschijnt de tekst “Geen projecten gevonden”. De focus blijft op de knop “Zoeken” staan. Het statusbericht “Geen projecten gevonden” wordt niet voorgelezen als statusbericht door hulpsoftware. Er is wel role=”status” aanwezig op deze tekst. Bij het laden van de pagina is het element met role=”status” echter nog niet aanwezig in de code. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van dat het bericht niet wordt voorgelezen. Zie voor meer informatie over deze techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld de focus verplaatsen naar deze tekst. Zie ook https://fea.nl/regio/zeewolde/. Op pagina https://fea.nl/subsidies-en-regelingen/ verschijnt geen statusbericht als er geen resultaten zijn. Het zou goed zijn om hier een vergelijkbaar bericht te laten verschijnen en dit als statusbericht op te maken.

   Op pagina https://fea.nl/expeditie-flevoland/ staat een formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief (onder “Op de hoogte blijven?”). Als er op “Abonneer” wordt geklikt terwijl de verplichte velden worden leeg gelaten, verschijnt bij de velden de melding “Dit is een verplicht veld”. Dit zijn statusberichten, deze worden nu niet voorgelezen door hulpsoftware. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd en de knop “Abonneer” wordt bediend, dan verplaatst de focus zich naar het veld voor het e-mailadres. Om te voldoen moet de focus echter naar het eerste veld met een fout verplaatsen, in dit geval het veld voor de voornaam. Als de foutmelding “Dit is een verplicht veld” wordt aangepast naar iets als “Dit veld is niet ingevuld”, dan kan deze foutmelding ook aan het veld gekoppeld worden zodat deze ook meteen wordt voorgelezen. Nu is er bij de foutmelding een for-attribuut aanwezig dat naar het invoerveld verwijst. Er is echter een div-element gebruikt en geen label-element. Als hier een label-element wordt gebruikt, kan deze door middel van het for-attribuut aan het veld gekoppeld worden. Andere oplossingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

   In de formulieren op pagina https://fea.nl/partner-worden/ en https://fea.nl/contact/ wordt de algemene foutmelding goed voorgelezen als statusbericht. Complimenten hiervoor!

  • Gevolg:

   Niet alle software kan de juiste feedback lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209

der" id="samenvatting">

Status toegankelijkheid https://begroting2019.flevoland.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Begrotingen en jaarverslagen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Begrotingen en jaarverslagen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Begrotingen en jaarverslagen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland . Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Begrotingen en jaarverslagen : voldoet gedeeltelijk

De website Begrotingen en jaarverslagen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15052/financieel-overzicht staan in de tabel in de laatste kolom twee knoppen om extra informatie uit te klappen. Als deze informatie is ingeklapt en dus uitgeklapt kan worden, heet de knop “inklappen”.

  • Gevolg:

   Als de knop is uitgeklapt en de functie van de knop is dan inklappen heet de knop “uitklappen”. Dit is net verkeerd om.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15066/financien staan in de tabellen alle teksten (tabelkoppen en tabeldata) ook opgemaakt met het em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten hebben verder geen extra nadruk nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15066/financien staan tabellen. In deze tabellen zijn de jaartallen kolomkoppen. Deze zijn echter niet opgemaakt als kolomkoppen waardoor software geen relatie kan leggen tussen de cellen eronder. De rij koppen in de eerste kolom cellen zijn wel met het th element opgemaakt maar hierbinnen is gebruik gemaakt van het p element en het em element. Het em element is hier gebruikt om de tekst te stylen en is hier niet voor bedoeld. Hier kunnen de p elementen en em elementen beter worden weggelaten. Dit komt in meerdere tabellen op meerdere pagina’s voor.

   In de tabellen staat in de laatste rij in de laatste kolom de tekst: 'x € 1.000' . Deze cel geeft informatie over alle cellen in de tabel. Op dit moment is het gewoon één enkele cel met tabeldata in een voor de rest lege rij cellen en zegt niks over de rest van de cellen in de tabel. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15017/leeswijzer in het eerste uitklapbare gedeelte “IV. Samenstelling college van Gedeputeerde Staten” staat ook een tabel waar de zichtbare kolomkop “Portefeuille” niet is opgemaakt als een kolomkop.

   In het tweede uitklapbare gedeelte staan zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen (h1-h6) maar met het em element. Deze teksten zeggen iets over de content eronder en zijn anders opgemaakt dan de gewone tekst en zijn dan koppen en moeten als html koppen worden opgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld over de zichtbare koppen “Doelstelling programmabegroting”, “Plaats programmabegroting in de planning en control cyclus” en “Wettelijke vormeisen: het BBV”. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15025/beleid-ten-aanzien-van-heffingen staat onder de kop “1.1 Beleid ten aanzien van heffingen” een zichtbare lijst met twee items. Deze zichtbare lijst is in de code niet opgemaakt als een lijst en dit moet wel.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15090/financieel-overzicht staan boven elke tabel informatie over de tabel. Deze informatie heeft nu geen relatie met de bijbehorende tabel. In het uitklapbare gedeelte “Detaillering baten en lasten in meerjarenperspectief” is het niet duidelijk of de informatie van “Tabel 1.3: …” hoort bij de tabel erboven of de tabel eronder. Deze informatie kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de tabel door dit in een tabel caption te zetten. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina staat onder het uitklapbare gedeelte “Algemene dekkingsmiddelen” ook een zichtbare lijst van a tot en met d, die in de code niet is opgemaakt als een html lijst. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15020/ruimtelijke-ontwikkeling-wonen-en-landschap staat bijvoorbeeld een zichtbare genummerde lijst die in de code niet is opgemaakt als lijst.

  • Gevolg:

   Het wordt door voorleessoftware met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten hebben verder geen extra nadruk nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15079/algemeen staat een afbeelding van een kaart met een legenda. Uit de legenda blijk dat de verschillende wegen alleen maar te herkennen zijn door een verschil in kleur.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze kaart goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15018/ruimtelijke-ontwikkeling-wonen-en-landschap hebben de blauwe teksten een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Het gaat bijvoorbeeld om de blauwe teksten “Omgevingsvisie” en “Perspectief 2050”. Deze kleurcombinatie komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15066/financien hebben de twee licht gekleurde links in het broodkruimelpad (“Home” en “Hoofdlijnen”) een te laag contrast van 4,3:1 met de blauwe achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15101/indicatoren hebben de witte teksten in de tabellen een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de blauwe achtergrond.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15090/financieel-overzicht hebben de witte teksten in de tabel een te laag contrast van 2,5:1 met de grijze achtergrond. Deze kleurcombinatie komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s schaalt het logo niet mee naar 200%. Het logo wordt zelfs kleiner. https://flevoland.begroting-2022.nl/ Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15018/ruimtelijke-ontwikkeling-wonen-en-landschap na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels komt een selectieveld “Kies je pagina” onder de afbeelding en boven de tekst in beeld. Dit selectieveld is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit is verlies van functionaliteit. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn hebben vaak moeite met het lezen van tekst in de standaard grootte en vergroten de tekst dan met de zoom functie van de browser.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p25266/sitemap als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet er zowel verticaal als horizontaal te gescrold worden. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15066/financien moet er ook zowel horizontaal als verticaal worden gescrold voor de tabellen. Maar tabellen vallen onder een uitzondering en wordt dus niet afgekeurd.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p25266/sitemap staat onderaan een navigatie voor vorige en volgende pagina met de naam van de pagina erbij. Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, staat de naam van de pagina hier niet meer bij. Dit is verlies van content. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15018/ruimtelijke-ontwikkeling-wonen-en-landschap staat aan de rechterkant een drietal balken voor de Lasten, Baten en het Saldo. De groene balk heeft een te laag contrast van 2,7:1 met de witte achtergrond en de oranje balk heeft een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15079/algemeen staat een afbeelding met een legenda. De oranje lijn heeft een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond en een te laag contrast met de wisselende achtergrond op de kaart. De blauwe lijn heeft een te laag contrast van 2,2:1 op de witte achtergrond en bijvoorbeeld 1,7:1 op de groene achtergrond in de kaart.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers moeten de elementen kunnen onderscheiden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Deze content die onder hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is ook ‘persistent’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content is echter niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. https://flevoland.begroting-2022.nl/

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus blijft altijd actief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15018/ruimtelijke-ontwikkeling-wonen-en-landschap na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels komt een selectieveld “Kies je pagina” onder de afbeelding en boven de tekst in beeld. Dit selectieveld is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen niet bij het selectieveld

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s is een link naar de inhoud van de pagina aanwezig. Deze skiplink is de eerste link van de pagina, maar verwijst niet helemaal naar de eerste unieke content van de pagina. Bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p25266/sitemap is de h1 kop “Sitemap” in de header de eerste unieke content van de pagina en die wordt nu overgeslagen. Op de homepage gaat het wel goed omdat hier geen content in de header staat.

  • Gevolg:

   De sitemap is niet te raadplegen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Niet alle webpagina’s hebben een unieke paginatitel. Bijvoorbeeld de pagina’s https://flevoland.begroting-2022.nl/p15090/financieel-overzicht en https://flevoland.begroting-2022.nl/p15052/financieel-overzicht hebben allebei de titel “Financieel overzicht | Begroting 2022”.

  • Gevolg:

   Pagina’s dienen een unieke paginatitel te hebben om gebruikers te helpen om makkelijk content te vinden. Zo zijn er meerdere pagina’s gevonden met dezelfde paginatitel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s heeft het main-element een tabindex=”0” meegekregen waardeer dit element in de tabvolgorde zit. Dit kan voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p25266/sitemap verplaatst de pagina dan een stuk naar beneden waardoor de eerste drie items van de sitemap (“Home”, “Hoofdlijnen” en “Hoofdlijnen”) niet zichtbaar zijn. Ook is de focus dan niet zichtbaar. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door een tabindex=”-1” neer te zetten. Dan verspringt de focus nog wel voor de skiplink maar komt de focus niet meer voor in de focus volgorde.Bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p25266/sitemap verplaatst de pagina dan een stuk naar beneden waardoor de eerste drie items van de sitemap (“Home”, “Hoofdlijnen” en “Hoofdlijnen”) niet zichtbaar zijn. Ook is de focus dan niet zichtbaar. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door een tabindex=”-1” neer te zetten. Dan verspringt de focus nog wel voor de skiplink maar komt de focus niet meer voor in de focus volgorde.

   Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels en het hamburgermenu wordt geopend dan gaat de toetsenbordfocus na het laatste menu-item verder over de onderliggende pagina zonder dat het menu wordt gesloten. Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar. De focus mag pas uit het menu als het menu wordt gesloten.

   Als het menu wel wordt gesloten gaat de toetsenbordfocus toch over de onderliggende menu-items heen voordat deze op de snelle navigatie knop komt. Hierdoor is de focus even niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   De focus is niet altijd zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s heeft het main-element een tabindex=”0” meegekregen waardeer dit element in de tabvolgorde zit. Als het main-element de focus krijgt is de focus niet zichtbaar.

   Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels en het hamburgermenu wordt geopend dan gaat de toetsenbordfocus na het laatste menu-item verder over de onderliggende pagina zonder dat het menu wordt gesloten. Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar. De focus mag pas uit het menu als het menu wordt gesloten.

   Als het menu wel wordt gesloten gaat de toetsenbordfocus daarna toch over de onderliggende menu-items heen voordat deze op de snelle navigatie knop komt. Hierdoor is de focus even niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s veranderd bij herschalen het hoofdmenu in een hamburger met de tekst 'Menu'. Dit element heeft het aria-label “Toon hoofdnavigatie”. Het attribuut aria-label overschrijft alle andere labels, het gevolg is dat de toegankelijkheidsnaam van dit element 'Toon hoofdnavigatie' is en de tekst 'Menu' maakt daar geen deel vanuit. De toegankelijkheidsnaam is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Let op met het gebruik van aria-labels. https://flevoland.begroting-2022.nl/

   Op de onderzochte pagina’s kan een zoekveld worden geopend. Dit zoekveld heeft als zichtbaar label “Zoeken” door het gekoppelde label. Maar de toegankelijkheidsnaam is “Zoekterm” door een aria-label op het invoerveld. De zichtbare tekst komt nu niet overeen met de toegankelijkheidsnaam. Aangeraden wordt het aria-label te verwijderen.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15123/programmas staat nog een tweede zoekveld. Hier komt de toegankelijkheidsnaam ook niet overeen met de zichtbare tekst wat hier de placeholder tekst is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Er is een verschil tussen de voorleessoftware en de visuele label.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/p15089/overzicht-verbonden-partijen staan meerdere dubbele id-waarden in de code. Het gaat bijvoorbeeld om de id-waarden “48163821” en “24369597” en nog 15 andere waarden.

   Op de pagina staan meerdere keren een div-element genest binnen een button-element. Dit veroorzaakt meerdere parsefouten. Een div-element is niet toegestaan binnen een button-element.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.begroting-2022.nl/ hebben veel elementen role=”menuitem”. Een element met role=”menuitem” moet binnen een element staan met een rol “menubar”, “menu” of “group” en dat is hier niet overal het geval.

  • Gevolg:

   Nu kan software de rol niet goed bepalen. Dit komt op meerdere pagina’s en op meerdere plekken voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Punt worden gedeeld met de ontwikkelaar en ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Download

Inspectierapport fea.nl door Cardan Technobility

pdf - 297,89 kB
Open de pdf