Erfgoedprogramma

Kent u het ‘Verhaal van Flevoland’? Het ontstaan, de oude sporen en herinneringen? Provincie Flevoland vindt het beschermen en behouden van uw erfgoed en het beleefbaar maken van het verleden belangrijk. Dit doet zij door verbindingen te leggen met toerisme en recreatie, natuur, cultuureducatie, podiumkunsten en landschapskunst. De volgende instellingen ontvangen hiervoor financiële steun:

Download

Open het Erfgoedprogramma

pdf - 3,82 MB
Open de pdf