Cultuur en erfgoed

Flevoland kent uniek erfgoed maar ook spraakmakende landschapskunst; het biedt een thuis aan amateurs en aan professionele kunstenaars. Podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, cultuur op school en een bruisend amateurleven: Flevoland biedt het allemaal. De provincie wil met het cultuurbeleid ook de komende jaren volop ruimte bieden aan het beleven en maken van cultuur. Lees meer in de Cultuurnota 2021 - 2024 (pdf, 1,6 MB). In het Erfgoedprogramma (pdf, 3,8MB) staat wat de provincie doet voor het beschermen en beleefbaar maken van het Flevolands erfgoed en deze inzetten als inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Cultuurmonitor 2019-2021

Provincie Flevoland heeft in samenwerking met bureau Berenschot voor de tweede keer een monitor opgesteld over het provinciale cultuurbeleid. Daarbij is dit keer gekeken hoe de provinciaal gesubsidieerde instellingen in de jaren 2019 tot en met 2021 invulling hebben gegeven aan de culturele waarden artistiek-inhoudelijk, maatschappelijk, economisch en historisch-ruimtelijk. Deze periode kenmerkt zich door topjaar 2019 en de daaropvolgende 2 cultureel ‘magere’ coronajaren. De eerdere monitor ging over 2017 en 2018. De recente monitor kunt u hiernaast downloaden.

Download

Cultuurmonitor 2019-2021

pdf - 9,61 MB
Open de pdf