Nadere regels Erfgoedbeleving en publieksbereik

Provincie Flevoland heeft tot doel met deze regels om de beleving van Flevolands erfgoed en het publieksbereik te vergroten.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden kunt u lezen in:

 • de Algemene subsidieverordening Flevoland 2023;
 • de Nadere regels Erfgoedbeleving en Publieksbereik.

Hieronder staan enkele voorwaarden:

 • de aanvrager is (een) bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, stichting of vrijwilligersorganisatie;
 • de activiteiten vinden plaats in Flevoland;
 • de aanvraag voldoet aan de criteria en sluit aan bij een of meerdere erfgoedthema's;
 • voor ondernemingen en stichtingen geldt een co-financieringseis van 30%;
 • de activiteiten dienen binnen 15 maanden na subsidieverlening te zijn gerealiseerd.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u via het subsidieloket een volledige aanvraag heeft ingediend, hebben wij maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel korter indien mogelijk.
Als blijkt dat uw aanvraag na ontvangst niet compleet is, ontvangt u daarover van ons binnen 4 weken een bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt:

 1. Lees de ASF 2023 en de Nadere regels goed door.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het aanvraagformulier volledig in en verstuur de complete aanvraag voor 1 september.
 4. Aanvragen na 1 september kunnen alleen betrekking hebben op het daaropvolgende kalenderjaar.
 5. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt er automatisch een ontvangstbevestiging naar u verzonden. 

Meer informatie

Laatst aangepast: 30-04-2024