Waarom een nieuwe buitendijkse haven

Op dit moment bevindt de haven zich aan de rand van de dorpskern Urk. In de huidige situatie vindt een aantal functies op steenworp afstand van elkaar plaats. Naast wonen en recreatie in de directe omgeving van de haven, heeft de haven zelf ook een dubbelfunctie voor watersport en voor industriële en nautische activiteiten. Een aantal ondernemers in de bestaande haven wil graag uitbreiden, maar heeft daarvoor nu geen ruimte. Zij hebben daarom het initiatief genomen om een nieuwe haven te ontwikkelen iets ten zuiden van de kern van Urk. De gemeenten Urk en Noordoostpolder ondersteunen deze wens. Ook de provincie is van mening dat een dergelijke nieuwe servicehaven van belang is voor de versterking van de economie van Noordelijk Flevoland. Daarom heeft de provincie dit project in 2016 tot provinciaal belang verklaard.

Uniek en karakteristiek eilanddorp

Het verhuizen van (een deel van de) bedrijvigheid van de huidige naar de nieuwe haven biedt kansen voor het ontwikkelen van hoogwaardige verstedelijking in en rond de oude haven. Het voormalige eilanddorp heeft een karakteristiek en historisch centrum. Urk is daarom aantrekkelijk voor toeristen. De groeimogelijkheden van de bedrijven die gebruik maken van de oude haven zijn beperkt door het gebrek aan voldoende geschikte ruimte en de nabijheid van huizen op Urk.

De nieuwe servicehaven

  • De nieuwe haven kan uitsluitend worden gebruikt voor maritieme serviceactiviteiten, zoals scheepsbouw en -onderhoud. Voor laad- en losactiviteiten wordt iets verderop bij Lelystad Flevokust Haven ontwikkeld.
  • Naast vaste bedrijfslocaties komt er ook een publieke kade voor incidentele gebruikers.
  • De servicehaven komt buitendijks te liggen en krijgt een kade van ca. 10 hectare.
  • De kadelengte bedraag ongeveer 1000 meter.
  • Om de haven te beschermen bij harde wind wordt een golfbreker in het IJsselmeer gebouwd.
  • Door de gemeente Urk wordt een binnendijks industrieterrein bij de haven gerealiseerd.