Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Binnen de gemeenten Urk en Noordoostpolder bestaat al meerdere jaren de wens om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven te realiseren. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds grotere jachten en werkschepen wordt belemmerd door de beperkte bestaande kade- en milieuruimte en de ligging van de bestaande (oude) haven van Urk.

Versterking economie

De aanleg van een dergelijke Maritieme Servicehaven past bij het streven van provincie Flevoland om een aantrekkelijk vestigingsgebied te zijn voor bedrijven. De realisatie van de nieuwe haven versterkt de economie van geheel Noordelijk Flevoland en de directe omgeving daarvan.

Voortgang

U leest in dit dossier over de achtergrond en voortgang van de Maritieme Servicehaven. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben, op 20 juni 2024, ingestemd met het aangaan van de overeenkomsten voor de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven. Het gaat om overeenkomsten, met de Rijksoverheid, het Waterschap Zuiderzeeland, ondernemers en het collectief aan ondernemers, waarin afspraken worden gemaakt over de realisatie, het gebruik en het beheer van de toekomstige haven. De ondertekening vindt naar verwachting plaats in augustus/september 2024. Na de ondertekening wordt gestart met de aanbestedingsprocedure, die naar verwachting negen maanden in beslag neemt. Na een positieve aanbesteding, wordt gestart met de daadwerkelijke bouw van de haven. We verwachten dat de bouw ongeveer 3 jaar duurt.

Download

Open de leaflet Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

pdf - 611,37 kB
Open de pdf