Ligging Maritieme Servicehaven

Op dit moment is de ligging van de golfbreker en haven met bijbehorend bedrijventerrein globaal bekend. De exacte ligging van de haven wordt aan de hand van het ontwerp van de aannemer te zijner tijd nog nader bepaald. De uitkomsten van diverse nog uit te voeren onderzoeken kunnen hierop mede van invloed zijn. Al met al zal de Maritieme Servicehaven een omvang hebben van 10 hectare.

Plattegrond waar de haven komt