Maritieme strategie

Het project sluit aan op de Maritieme Strategie van de Rijksoverheid. Het belang van de ontwikkeling van de buitendijkse Maritieme Servicehaven is dan ook door het Rijk erkend. Het Rijk is van mening dat de nieuwe haven bijdraagt aan de verbetering van de Nederlandse maritieme infrastructuur. Naast de te bouwen Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland heeft de provincie Flevoland bij Lelystad al een op- en overslaghaven gerealiseerd: Flevokust Haven.

Maakhaven

De nieuwe buitendijkse haven nabij Urk wordt een ‘maakhaven'. Dat wil zeggen, een haven die zich richt op (internationale) maritieme dienstverlening in de vorm van pitstop-activiteiten, zoals het (af)bouwen van grote jachten, dienstverlening bij waterbouw- en offshore activiteiten en maritieme innovatie en productontwikkeling. Daarmee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de activiteiten van de nieuwe servicehaven en de op- en overslagactiviteiten in Flevokust Haven. De nieuwe haven bij Urk heeft geen logistieke functie, maar richt zich dus volledig op (internationale) maritieme dienstverlening. Flevokust Haven en de maritieme servicehaven zijn als het ware één haven, verdeeld over 2 locaties. Zij vullen elkaar aan en zijn geen concurrenten.