Flevoland is gemaakt voor voedselproductie. We hebben hier goed water, vruchtbare grond, grote percelen en goede verbindingen. De landbouw is beeldbepalend voor Flevoland. Voor dit gebied selecteerde de overheid destijds de beste boeren uit het hele land. Zij waren uitverkoren om hier te ondernemen op de beste landbouwgrond. Het heeft geleid tot ´s werelds hoogste productie en opbrengsten. Het landbouwgebied kreeg binnen en buiten Flevoland een iconische betekenis.

Diversiteit

Flevoland is sterk in techniek, technologie en primaire productie. Vanuit de lucht lijkt onze landbouw op elkaar, op het erf heeft elk bedrijf zijn eigen specialisatie, schaal en bedrijfsmodel. Van biologische landbouw, strokenteelt, verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw. Alles vindt zijn plek in Flevoland.

Wereldwijd

Niet alleen Flevoland, maar de hele Nederlandse agrosector is een speler van wereldformaat. De vraag naar voedsel lijkt voor de toekomst verzekerd. Op wereldschaal vinden in de agrosector vele ontwikkelingen en innovaties plaats. Dit gebeurt mede onder invloed van de Nederlandse en Flevolandse onderzoeks- en opleidingsinstituten. Grote ontwikkelingen in de agrosector zijn:

  • Groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en integer voedsel.
  • Voedselproductie met hernieuwbare grondstoffen en energie.
  • Toename van kennis en technologieën naar de praktijk
  • Verbreding van de sector door verbindingen met gezondheid, farmacie, energie
  • Directe verbindingen met de consument.

Voorbereiden op de toekomst

De toekomst van de agrosector wordt voor een groot deel internationaal bepaald. Flevoland produceert voor de wereldmarkt. De consumentenvraag staat onder invloed van vele maatschappelijke, politieke en economische factoren. Europa beïnvloedt bijvoorbeeld met haar beleid de markt. De uitkomst van het samenspel van al die factoren is niet goed voorspelbaar. De uitdaging voor de Flevolandse agrosector is om zich maximaal voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Ambitie

In 2030 en verder staat Flevoland bekend om het aanpassingsvermogen van de agrosector. Hier zijn de voorlopers van de meerdere smaken in de agrosector te vinden. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het vermogen om zich voortdurend te verbeteren. Dit lieten we in 2022 op de Floriade aan de wereld zien. In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis de weg naar de praktijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier brengen we innovaties in praktijk. We maken geen verschil in de soort vernieuwing. Het is een vanzelfsprekend vervolg op de oorsprong van ´s werelds beste landbouwgebied. We werken aanvullend op andere agrarische hotspots in de omliggende regio’s. In Flevoland doen ontwikkelaars en agrarische ondernemers het samen. Door te doen, leren we en wat we leren dragen we uit: binnen en buiten Flevoland. Daarbij zorgen we met de agrosector en de medeoverheden voor optimale condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur. Alleen dan kan de agrosector ook in de toekomst floreren.

Koers

In Flevoland vinden vernieuwingen hun weg naar de praktijk. We verbinden onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar. Als metafoor gebruiken we hiervoor de agro-innovatiemotor, de motor voor proeftuinen. De focus ligt op de implementatie van vernieuwingen in de praktijk, waar agro-ondernemers aan de wieg staan, gevoed door vragen uit de markt en gesteund door kennisinstituten.

Top van de sector

De proeftuinen richten zich op de top van de agrosector in Flevoland. We creëren een optimale omgeving. Hierdoor ontstaan veldlaboratoria in en rondom nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, circulaire productie, robotisering of verwerking. De stap van onderzoek naar praktijk en terug is de hoofdtaak in de proeftuinen door:

  • Optimale omgeving met daarin kennis, financiering en arbeidsmarkt
  • Ontsluiten van kennis
  • Stimuleren van netwerkvorming
  • Nieuwe inzichten verspreiden

Wij zorgen ervoor dat in Flevoland de fysieke en beleidsmatige omstandigheden goed zijn en blijven voor vernieuwingen in de agrosector. Flevoland staat bekend om het aanpassingsvermogen van de agrarische sector. Door steeds te verbeteren voor beter, gezond en eerlijk voedsel, kunnen we een speler van wereldformaat blijven. Zo legt de sector een directe verbinding met de gebruiker, maar ook met gezondheid, farmacie en energie. Flevolandse agrarische bedrijven brengen nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. Samen met deze bedrijven en de andere overheden zorgen we voor de beste condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur.

Voortgang

Deze opgave uit de Omgevingsvisie loopt nu een paar jaar. Er valt al veel te beleven aan initiatieven die het voedselsysteem in Flevoland wendbaarder en weerbaarder willen maken. Weten wat er zoal loopt? Lees de voortgangsrapportage en de infographic hieronder.

Download

Voortgangsrapportage november 2022

pdf - 5,23 MB
Open de pdf
Download

Interactieve infographic

pdf - 798,94 kB
Open de pdf