Omgevingsverordening Flevoland

In de omgevingsverordening staan de regels hoe we als provincie Flevoland omgaan met de fysieke leefomgeving. Het zijn de regels die gaan over onder andere (vaar)wegen, grondwater, watersysteem, zwemwater, stilte, grondwaterbeschermingsgebieden, natuur, ontgrondingen, borden in het landelijk gebied, duurzame energie, geitenhouderijen en schaliegas.

Regels

Dit zijn regels voor inwoners of bedrijven en (instructie-)regels voor andere overheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken die bij een initiatief gelden. Denk aan verboden en toestemmingen in de vorm van een omgevingsvergunning of een melding. Ook is het soms nodig om bepaalde waarden op een andere locatie te compenseren. Welke regels van de omgevingsverordening precies gelden is vaak afhankelijk van de locatie van het initiatief.

De ‘nieuwe’ Omgevingsverordening

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland. Deze ‘nieuwe’ omgevingsverordening is door Provinciale Staten vastgesteld op 1 november 2023. Het is een digitaal bestand waarin de regels en de toelichting zijn gekoppeld aan de locatie op een digitale kaart. Deze geldende omgevingsverordening kunt u inzien in het digitale omgevingsloket via het onderdeel Regels op de kaart: Omgevingsverordening provincie Flevoland of bekijken op Omgevingsverordening provincie Flevoland (Lokale regelgeving op overheid.nl).