Landschap van de Toekomst

Flevoland is uniek in de wereld en staat bekend als het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. Door mensen gemaakt land, ontstaan aan de tekentafel. Als samenleving staan we voor een aantal grote opgaven en veranderingen. Zoals 100.000 toekomstbestendige woningen, een welvarende en betrokken samenleving, veiligheid, voldoende en schoon water, biodiverse landbouw, duurzame visserij, gezonde en toegankelijke natuur, circulaire energie, goede wegen en verbindingen. Belangrijk voor Flevoland én Nederland. Veel van de opgaven en veranderingen vragen ruimte en hebben dus impact op het landschap. Hoe gaan we dan om met de ruimte in onze provincie? Ons landschap?

Nieuwe landschapsvisie

De nieuwe landschapsvisie – het Programma Landschap van de Toekomst – geeft richting aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland. Het landschap ontwikkelt door. Met de veranderingen willen we kwaliteit toevoegen. Hiervoor moeten overheden, initiatiefnemers, inwoners en andere betrokkenen samenwerken. Daarbij geven het Programma Landschap van de Toekomst en het Handboek kernkwaliteiten Flevoland een houvast. We blijven werken aan Flevoland, een provincie waar mensen graag wonen, werken, ondernemen en recreëren. Want we willen dat elke stap die we in het landschap zetten, bijdraagt aan de kwaliteit van de provincie waar wij zo trots op zijn!

Bekijken programma, handboek

Het programma heeft twee delen. Deel 1 is het Programma Landschap van de Toekomst. Deel 2 is het Handboek kernkwaliteiten Flevoland. Beide delen zijn hieronder te zien. Daarnaast kunt u het programma vinden in de viewer op de website van ruimtelijkeplannen.nl, op plannummer NL.IMRO.9924.ProgrLandschapFlev-VA01. Daarnaast is het te vinden in de viewer op de website van Tercera.

Omslag programma landschap van de toekomst

Omslag programma landschap van de toekomst appendix

Download

Open het Programma Landschap van de Toekomst

pdf - 73,35 MB
Open de pdf
Download

Open het Handboek kernkwaliteiten Flevoland

pdf - 41,48 MB
Open de pdf

Aanmelden voor Landschap van de Toekomst

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven