Landschap van de Toekomst

Het Programma Landschap van de Toekomst geeft handvatten voor alle initiatieven en projecten in ons landschap. Zodat deze leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit. Een Flevoland waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren.  

Trots op landschap

De inwoners van Flevoland zijn trots op hun landschap. Dit landschap staat ook onder druk, er zijn veel initiatieven en opgaven. Of het nu gaat om de woningbouwopgave (100.000 woningen), de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Of de bosvisie, energieprojecten (visie zon), ontwikkelingen in landbouw. Maar het provinciale landschapsbeleid dateert uit 2006. 

Actualiseren landschapsbeleid

Om aan te sluiten bij de huidige opgaven, kiezen we ervoor het landschapsbeleid te actualiseren. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties versterken en bewaken. Ook zien we de nieuwe opgaven als kans om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.

Programma Landschap van de Toekomst

Met het Programma Landschap van de Toekomst willen we dit mogelijk maken. Het programma werkt de visie uit in concrete doelen voor de komende jaren. Hierbij werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. 

Van ontwerp naar vaststelling

Het Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst heeft ter inzage gelegen tot 27 mei 2021. Nu behandelen en verwerken we de reacties. Op 13 oktober bieden we het Programma Landschap van de Toekomst aan bij de Provinciale Staten. De statenleden kunnen dan het programma definitief vaststellen. Vanaf dat moment is het Programma Landschap van de Toekomst het nieuwe landschapsbeleid voor Flevoland. 

Bekijken programma en handboek

Het programma heeft twee delen. Deel 1 is het Programma Landschap van de Toekomst met visie, ambities, handvatten en uitvoeringsprogramma. Deel 2 is het Handboek kernkwaliteiten Flevoland, 24 bouwstenen voor hoge ruimtelijke kwaliteit. Beide delen zijn hieronder te zien. 

Het programma kunt u bekijken in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl, op plannummer NL.IMRO.9924.ProgrLandschapFlev-ON01. Daarnaast ook in de viewer van Tercera.  

Omslag programma landschap van de toekomst

Omslag programma landschap van de toekomst appendix

Download

Open het Programma Landschap van de Toekomst

pdf - 30.84 MB
Open de pdf
Download

Open het Handboek kernkwaliteiten Flevoland

pdf - 29.46 MB
Open de pdf

Aanmelden voor Landschap van de Toekomst

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven