Landschap van de Toekomst

Op 13 oktober hebben de Provinciale Staten de nieuwe landschapsvisie van provincie Flevoland goedgekeurd. De nieuwe landschapsvisie - het Programma Landschap van de Toekomst - geeft richting aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland. Zodat we de kwaliteit van het landschap herstellen, versterken en bewaken. Dit doen we samen met onze gebiedspartners zoals gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. We blijven werken aan Flevoland, een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Richting en ruimtelijke kwaliteit

Met het besluit van de Provinciale Staten hebben we een document in handen dat richting geeft. Aan alle initiatieven en projecten in het landschap. De uitvoering doen we samen met gebiedspartners die werken aan regionale of landelijke opgaven. Zoals het bouwen van 100.000 woningen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, energieprojecten, natuur-en bosaanleg en nieuwe vormen van landbouw. Nieuwe opgaven en transities zien we als kans om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.

Trots

Gedeputeerde Jan de Reus: ‘Flevoland is uniek in de wereld en bekend als het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. Dit opvallende landschap heeft aandacht en zorgvuldigheid nodig. We staan als samenleving voor een aantal grote opgaven en transities. Met het Programma Landschap van de Toekomst willen we de opgaven op de korte termijn mogelijk maken. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties versterken en bewaken. Deze uitdaging vraagt dat overheden, initiatiefnemers, inwoners en andere betrokken personen goed samenwerken. Het Programma Landschap van de Toekomst is daarbij een houvast. En zorgt voor een balans: tussen structuur en ruimte voor verandering, initiatief, spontaniteit. We willen dat elke stap die we in het landschap zetten, bijdraagt aan het ingenieurswerk waar wij zo trots op zijn.’

Inwoners, bezoekers en ondernemers

Het afgelopen anderhalf jaar zijn mensen anders gaan kijken naar buitenruimte en de eigen omgeving. Inwoners hebben het landschap ervaren en zijn deze nog meer gaan waarderen. Het landschap is ook van belang voor de vestiging van ondernemers en nieuwe inwoners. Bezoekers komen graag naar bijzondere plaatsen in Flevoland. Zoals de Marker Wadden, om de nieuwe natuur te beleven. Of ze doen de Flevolandse Land art tour, om te genieten van een grote collectie landschapskunstwerken.

Videoserie op YouTube

‘Op welke plek in het landschap ben je trots?’ Dit vraagt gedeputeerde ruimtelijke ordening en landschap Jan de Reus graag. Ook aan de wethouders en dijkgraaf. In de videoserie Op reis door Flevoland gaan de bestuurders in gesprek over het landschap van de toekomst. En laten ze de mooiste plekken zien. Zoals een wild recreatiepark in de gemeente Noordoostpolder. Of een berg met kunstwerken in Almere. Binnenkort verschijnen op YouTube de nieuwe afleveringen: Zeewolde, Urk en het waterschap.

Bekijken programma,handboek

Het programma heeft twee delen. Deel 1 is het Programma Landschap van de Toekomst. Deel 2 is het Handboek kernkwaliteiten Flevoland. Beide delen zijn hieronder te zien.

Daarnaast kunt u het programma bekijken in de viewer vanruimtelijkeplannen.nl, op plannummer NL.IMRO.9924.ProgrLandschapFlev-VA01.En ook in de viewer vanTercera.

Omslag programma landschap van de toekomst

Omslag programma landschap van de toekomst appendix

Download

Open het Programma Landschap van de Toekomst

pdf - 73,35 MB
Open de pdf
Download

Open het Handboek kernkwaliteiten Flevoland

pdf - 41,48 MB
Open de pdf

Aanmelden voor Landschap van de Toekomst

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven