Omgeving

Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wij zijn actief op een breed terrein:

  • ruimtelijke ordening,
  • verkeer en vervoer,
  • regionale economie,
  • milieu en water
  • recreatie, natuur en landschap,
  • welzijn en cultuur

Wat de provincie wil bereiken en hoe we dat willen doen is vastgelegd in onze visie, beleid en regelgeving.