Flevoland is van en voor ons allemaal. Daarom maken we geen nieuwe omgevingsvisie zonder te horen wat u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie belangrijk vindt. Dit past ook goed bij ons nieuwe coalitieakkoord: wat ‘buiten’ leeft moet ‘binnen’ een plek krijgen.

Voor de omgevingsvisie hebben we het participatieplan Flevoland, blik op de toekomst geschreven. Hierin beschrijven we met wie en hoe we willen samenwerken. Naast de formele inspraakmomenten organiseren we andere mogelijkheden zodat u met ons kunt meedenken. Bijvoorbeeld via workshops, bijeenkomsten, enquêtes, etc. Hoe de planning voor het participatietraject er uit ziet, maken we op een later moment bekend via deze pagina.

Heeft u vragen of suggesties voor ons? Stuur dan een e-mail

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vanaf maandag 6 mei tot en met 17 juni 2024 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Vanaf maandag 6 mei staan de officiële documenten op deze webpagina. Ook staat vermeld hoe u kunt reageren.

 

Download

Participatieplan Flevoland, blik op de toekomst

pdf - 2,13 MB
Open de pdf