Overzicht omgevingsdocumenten

Hoe blijft u op de hoogte?

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u de bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Via de website van het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag indienen.

Op officielebekendmakingen.nl van Overheid.nl vindt u de officiële publicaties van overheden in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. Via deze site kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven als er nieuwe publicaties verschijnen.

Hieronder vindt u al het beleid en de regelgeving over de omgeving van Flevoland. Alle links openen in een nieuw venster.

Beleid

Verordeningen

Beleidsregels

Inpassingsplannen

Afwijkingen

Experimenten