Overzicht omgevingsdocumenten

Hoe blijft u op de hoogte?

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u de bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Als de Omgevingswet inwerking treedt verwijst deze site door naar het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Op officielebekendmakingen.nl van Overheid.nl vindt u de officiële publicaties van overheden in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. Via deze site kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven als er nieuwe publicaties verschijnen.

Hieronder vindt u al het beleid en de regelgeving over de omgeving van Flevoland. Alle links openen in een nieuw venster.

Beleid

Verordeningen

Beleidsregels

Inpassingsplannen

Afwijkingen

Experimenten