Naar een robuust Markermeer en IJmeer

De ecologische verbetering van het Markermeer en IJmeer is nodig om ook andere (economische) ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken. Dit wordt stap voor stap gedaan. Afhankelijk van het verloop van de ecologische processen zullen daarbij minder, meer of andere (natuur)maatregelen nodig zijn. Zo wordt een ontwikkeling in gang gezet die rekening houdt met onzekerheden en kan worden aangepast aan verschillende toekomstscenario’s. Mede omdat de basis op orde is, of op de korte en middellange termijn op orde komt, hoeven we nu nog geen eindplaatje vast te stellen.

Natuurontwikkeling

In het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) is vastgelegd dat  natuurprojecten een verbetering moeten geven op een of meer van deze aspecten:

  • Zones met heldere water langs de kust;
  • Een gradiënt in slib van helder naar troebel water;
  • Land-waterzones van formaat;
  • Sterke ecologische verbindingen tussen het Markermeer-IJmeer en binnendijkse natuur.

Samenwerken

Provincie Flevoland werkt samen met andere organisaties om het gebied robuust en vitaal te maken en te houden. Zo wordt samengewerkt met de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Lelystad, gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Maar ook met andere gemeenten rondom het Markermeer-IJmeer en met betrokken organisaties wordt samengewerkt. Op markermeerijmeer.nl staat informatie over waar we samen aan werken.