Ontwikkeling in balans

Het is belangrijk om de samenhang tussen economische ontwikkelingen en natuur te blijven volgen. De provincie Flevoland werkt met andere overheden en organisaties samen aan het ecologisch boekhoudsysteem. Dit systeem geeft inzicht in de effecten van ontwikkelingen op het Markermeer en IJmeer. Het systeem is nog in ontwikkeling en bestaat uit 3 onderdelen:

  • Registratiesysteem: Dit is een database van de feitelijke gegevens van natuurmaatregelen en andere ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de topografische kaart van het gebied.
  • Thermometer: Dit geeft indicatief aan hoe het staat met de natuurwaarden. Hieruit kan worden afgeleid of er een natuuropgave of ruimte voor economische ontwikkeling is.
  • Spelregelkader: Het idee is dat plannen voor economische en/of recreatieve ontwikkelingen in het gebied een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de natuur in het Markermeer-IJmeer. De overheden die betrokken zijn bij het gebied zijn in overleg hoe dit vorm te geven.