Projecten voor verbetering

In het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) is vastgelegd dat  projecten een verbetering moeten geven op een of meer van deze aspecten:

  • Zones met heldere water langs de kust;
  • Een gradiënt in slib van helder naar troebel water;
  • Land-waterzones van formaat;
  • Sterke ecologische verbindingen tussen het Markermeer-IJmeer en binnendijkse natuur.

De afgelopen jaren zijn verschillende pilots en projecten opgestart. Een overzicht hiervan en van de achtergronden staat op markermeerijmeer.nl.

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project dat bijdraagt aan natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand klei en slib uit het Markermeer. De materialen worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit project wordt een robuust natuurgebied in het hart van Nederland gemaakt dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Ook wordt het Markermeer aantrekkelijker voor recreatie. Zo zijn de nieuwe eilanden straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

Aanleg Marker Wadden

In maart 2016 is gestart met de aanleg van het 1e eiland. Boskalis Nederland legt het eiland aan in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en kan in de loop van de tijd doorgroeien tot 10.000 hectares. Het is daarmee één van de grootste natuurherstelprojecten van West Europa. De Marker Wadden worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij, Natuurmonumenten, de Rijksoverheid en provincie Flevoland. De provincie draagt 6,5 miljoen euro bij aan dit project. Op markerwadden.nl staat uitgebreide informatie over dit project.

Project Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer

Welke maatregelen het beste werken om het Markermeer-IJmeer weer gezond te maken, zijn met behulp van een aantal experimenten in de periode 2009-2015 onderzocht. De resultaten zijn beschikbaar op de website kennis.markermeerijmeer.nl en vormen waardevolle informatie voor toekomstige planstudies. Op rijkswaterstaat.nl staat meer informatie over dit project.