Drievoudige ambitie

De uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer is één van de 3 centrale ambities van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013) (pdf, 11 MB). De ambitie is een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor dit gebied te realiseren. Door het creëren van unieke natuur- en recreatiegebieden wil het Rijk het vestigingsklimaat van de Noordvleugel van de Randstad verder versterken. De andere 2 ambities waar het Rijk op inzet zijn bereikbaarheid en verstedelijking. U leest in de Bestuursovereenkomst RRAAM (pdf, 505 kB) welke afspraken het Rijk, de regio (provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht), de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere hebben vastgelegd om te komen tot uitvoering van deze drievoudige ambitie.