Van puin naar nieuw wegdek: Reimert Groep maakt circulair beton

‘We willen zo min mogelijk afval overhouden’

Wij werken graag samen met bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen. Zo ook met de Reimert Groep uit Almere. Erik Kijlstra en zijn collega’s vonden een manier om van Almeers puin gloednieuwe wegen, bruggen en viaducten te maken. Grote kans dat je er al overheen gereden bent!

Nieuwe wegen

Bij het slopen van gebouwen, bruggen of wegen ontstaat er puin. Losse brokstukken van steen en beton. Puin wordt vaak hergebruikt als fundering van wegen, en bij het ophogen van dijken. Maar er is veel meer mogelijk, zegt Erik Kijlstra, directeur van de Reimert Groep: ‘Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de schadelijke effecten van afval op het milieu. Daarom willen we zo min mogelijk weggooien. Liever zorgen we ervoor dat we afval, zoals puin inzetten als nieuwe grondstof. Wij leggen dit puin dus niet onder de weg. We maken er hele nieuwe wegen van voor Flevoland!’

Puin breken en wassen

De Reimert Groep bestaat uit een aantal bouw-gerelateerde bedrijven. Erik: ‘Zo hebben wij een ingenieursbureau, een zandwinningsbedrijf en wegenbouwbedrijf. Maar ook een recyclingbedrijf: CIRWINN. Dat staat voor Circulair Winnen van grondstoffen. We maakten onze eigen betoncentrale in Almere op zonne-energie. Provincie Flevoland zorgt ervoor dat oude stoeptegels en trottoirbanden bij ons terechtkomen. In de betoncentrale breken we de brokken in kleine stukjes, en wassen we het met een speciale puinwas-installatie. Je houdt dan ‘secundaire’ grondstoffen over. Zoals zand en grind. Dat hoeven wij dus niet in het buitenland in te kopen. Het komt gewoon uit Almere. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook noodzakelijk in tijden van schaarste. Denk aan de lage waterstanden in de Rijn vorige zomer. Zand en grind werden ontzettend schaars omdat het moeilijk aan te voeren was.’

Samen optrekken

Als grootste aannemer van Flevoland heeft de Reimert Groep vaak contact met de infra-tak van provincie Flevoland. ‘We proberen samen op te trekken,’ zegt Erik. Als het gaat om circulaire economie bijvoorbeeld het zou mooi zijn als we meer puinstromen vanuit de hele provincie kunnen verwerken. En ook over duurzaamheid in brede zin: we blijven onderzoeken waar we nog meer kunnen verduurzamen. Het is heel fijn om provincie Flevoland als partner te hebben in het streven naar een duurzamer Flevoland.’