Ruimte voor toekomstgericht ondernemen

Platform Circulair Flevoland is hét netwerk waar ondernemers, experts, studenten en overheden  samen werken aan de circulaire economie. We delen kennis, inspireren elkaar, starten nieuwe samenwerkingen en investeren in vernieuwende businesscases. Voorbeelden hiervan zijn: het hoogwaardig inzetten van reststromen uit de landbouw, hergebruik in de maakindustrie, biobased bouwen en een duurzaam voedselsysteem. Samen met ketenpartners proberen wij reststromen te voorkomen of maken we reststromen geschikt voor hoogwaardig hergebruik. In Flevoland, in Nederland en daarbuiten! 

Innoveren en aanpakken!

Elk einde wordt voorkomen of is het begin van iets nieuws. Dát is het idee van circulariteit. En dat past precies bij onze pioniersmentaliteit, van innoveren en aanpakken! Het is dan ook geen toeval dat Flevoland de circulaire koploper van Nederland wil zijn. We bieden letterlijk en figuurlijk ruimte om te behouden wat goed is en te vernieuwen waar nodig. Door het sluiten van biologische en technologische kringlopen geven we als netwerk een antwoord op de toenemende schaarste van grondstoffen en uitputting van onze planeet. Ons doel is om in 2030 dé grondstoffenleverancier van de circulaire economie te zijn. Zo dragen wij, met Platform Circulair Flevoland, actief bij aan een waardevolle economie en een gezond klimaat voor morgen! 

Platformbijeenkomsten

Vanuit Platform Circulair Flevoland organiseren we een aantal keer per jaar platformbijeenkomsten met als doel kennisdeling, elkaar inspireren en matchmaking om samen nieuwe circulaire ketens op te zetten.