In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat doen ze via de Zorgtafel Flevoland. Alle partijen vinden het belangrijk dat de inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben, vandaag en in de toekomst.

Open de infographic Zorgtafel Flevoland (pdf, 7 MB)

Agenda Zorgtafel 2.0

De netwerkpartners aan de Zorgtafel Flevoland hebben het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, gezondheid en zorg in Flevoland’ opgesteld. Het regioperspectief is tot stand gekomen vanuit de wens van deze partners om samen de opgaven op het gebied van gezondheid en zorg in Flevoland op te pakken. Vervolgens is vanuit het regioperspectief de Agenda Zorgtafel 2.0 voor de periode maart 2021 tot maart 2022 vastgesteld. In de agenda staan de beoogde resultaten, de strategische opgaven en te behalen doelen voor vijf thema's:

  • De gezonde inwoner
  • Acute zorgketen
  • Chronische Zorg
  • Zorg en ondersteuning voor ouderen
  • Psychische kwetsbaarheid