Overige maatschappelijke organisaties

Provincie Flevoland heeft voor maatschappelijke organisaties met een publieke functie (zoals buurthuizen, dorpshuizen), culturele organisaties (met ANBI-status), religieuze instellingen en kinderopvang het ontzorgingspakket maatschappelijk vastgoed samengesteld. Wilt u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed in Flevoland uw vastgoed verduurzamen? Wij kunnen u daarmee helpen.

Het ontzorgingspakket

Met dit ontzorgingspakket helpt de provincie maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier dragen we samen bij aan de duurzaamheidsopgave volgens het Klimaatakkoord voor 2050: 95 % CO2- reductie voor maatschappelijk vastgoed. Het ontzorgingspakket bestaat uit:

 • Het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen.
 • Het opstellen van een plan van aanpak/routekaart.
 • Het in kaart brengen van de subsidie- en financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij de aanvragen daarvan.
 • Het vinden van een geschikte uitvoerende partij.

Voor het uitvoeren van deze acties wordt u begeleid door een duurzaamheidscoach. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding van de coach en het ontzorgingspakket. 

Voor wie

Het ontzorgingspakket is speciaal samengesteld voor:

 • Culturele instellingen (ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Stichtingen, verenigingen of coöperaties met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gemeenschapscentrum, scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
 • Kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

Waarom

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) stelt daarom geld beschikbaar om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het ontzorgingsprogramma wordt regionaal aangeboden. Provincie Flevoland ondersteunt met deze bijdrage vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Het programma loopt tot 1 januari 2025.

De voordelen op een rij

 • Stap voor stap verduurzamen, waar mogelijk binnen uw bestaande begroting.
 • Lagere energiekosten.
 • Beter binnenklimaat. 
 • Duurzaamheidsmaatregelen passen binnen uw meerjaren onderhoudsplan.
 • Beter energielabel of duurzaamheidscertificaat.