Flevoland gaat voor de wind. Wij zijn een provincie waar windmolens onderdeel zijn van ons landschap. Zo weinig mogelijk molens die zoveel mogelijk energie opwekken. Geplaatst in lijnen die het open karakter van het landschap versterken. Wij zijn een provincie waar de lusten en lasten van windenergie gedeeld worden. Waar iedereen van de windenergie kan profiteren. Dit is wat provincie Flevoland voor ogen heeft als ideaalbeeld voor windenergie in Flevoland. Daar is het beleid van de provincie en de gemeenten in Flevoland op gericht.

Download

Open het Regioplan Windenergie

pdf - 672,45 kB
Open de pdf

Wind uit de goede hoek

In het begin van de jaren 90 ontdekten vooral de boeren in Flevoland de potentie van windenergie. Niet alleen vanwege de praktisch gratis en schone stroom. Maar ook als aanvulling op de opbrengsten van het land. Dankzij de goede ligging en open ruimte in Flevoland, leveren de windmolens het hele jaar stroom en inkomsten op. Terwijl het ieder jaar weer afwachten was wat de oogsten zouden opleveren. Al snel stonden er honderden molens, verspreid over de hele provincie. Doordat er geen afspraken waren over bijvoorbeeld waar wel en geen windmolens konden komen, werden de windmolens willekeurig geplaatst. Al die verschillende windmolens maakten het landschap rommelig. Daarom stelde de provincie in 2005 een bouwstop in voor windmolens. Dit gaf de provincie en gemeenten tijd en rust om samen met de inwoners en windmoleneigenaren goed na te denken over wat Flevoland wilde met windenergie. De provincie en gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben dit samen uitgewerkt in het Regioplan Windenergie (pdf, 672 kB). Dit plan is vastgesteld in 2016. In de tussentijd werden nog wel de windparken Alexia, Sternweg en Noordoostpolder gebouwd.

Meer met minder

Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen kunnen de nieuwere, grotere windmolens veel meer schone energie opwekken dan de bestaande windmolens. In het Regioplan noemen we dit ‘opschalen en saneren’. Dit betekent dat voor iedere nieuwe molen die geplaatst wordt, oude molens moeten worden verwijderd. Door 600 oude molens met een gezamenlijk vermogen van iets meer dan 600 megawatt te vervangen, kunnen we dus met minder molens flink meer duurzame energie opwekken. Daarmee kunnen we ruim voldoen aan de afspraak met het Rijk om 1390,5 megawatt aan windenergie te plaatsen. Dit is ongeveer een kwart van alle windenergie op land in Nederland.

Is de kaart niet goed zichtbaar? Open de kaart in een groter scherm. Deze kaart is voor het laatst vernieuwd in december 2022. Ieder jaar worden de gegevens vernieuwd. In het toekomstbeeld voor 2030 zijn de bestaande windturbines in projectgebied West niet gesaneerd. Er is op het moment van actualiseren namelijk nog geen zicht op een nieuw windproject in het gebied.

Mooier

Bij de bouw van de eerste windmolens in Flevoland werd er van tevoren niet nagedacht over waar deze kwamen te staan, wat de gevolgen waren als er veel meer windmolens gebouwd werden. Iedere boer die met een molen aan de slag wilde kon deze op eigen land bouwen. Ook aan hoe de molens eruit kwamen te zien, werden vooraf geen eisen gesteld. In korte tijd werden er veel molens gebouwd. Al deze molens bij elkaar zorgden ervoor dat het landschap er rommelig uit kwam te zien. Dat willen we veranderen. Bij de nieuwe molens hebben we van tevoren bedacht waar ze aan moeten voldoen. Zo mogen ze bijvoorbeeld alleen maar in bepaalde zones worden gebouwd. Deze zones horen bij bestaande lijnen in het landschap, zoals wegen en vaarten. Binnen zo’n zone staan allemaal dezelfde molens op gelijke afstand van elkaar en met dezelfde hoogte en kleuren. In de nieuwe situatie zal het landschap er een stuk netter uitzien. Dat ziet u bijvoorbeeld als u met de auto door de polder rijdt.

Meedoen

Windmolens leveren winst op. In Flevoland willen we dat deze opbrengsten goed en eerlijk worden verdeeld. Inwoners en ondernemers krijgen daarom de kans om te investeren in windparken die in de buurt worden gebouwd. Op die manier delen zij mee in de winst. Ook zorgen we er zo voor dat de eigenaar van een oude molen die afgebroken wordt, nog steeds kan verdienen aan de wind. Niet iedereen wil of kan investeren in de windparken. We willen toch graag dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te profiteren. Daarom stellen de windparken per jaar een bedrag per windmolen beschikbaar in een gebiedsfonds. Dit geld mag in het gebied waar de windmolens staan, gebruikt worden om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. 

Energie uit de regio

Met deze 3 principes: meer met minder, mooier en meedoen hebben de provincie en de gemeenten de nieuwe lijn uitgezet voor windenergie in Flevoland. Ook inwoners, ondernemers en de windparken dachten en denken daarin mee. Het bleef niet bij ideeën want inmiddels zijn de windparken Sternweg, Alexia en Noordoostpolder gebouwd volgens deze nieuwe filosofie. Windpark Zeewolde draait inmiddels en de bouw van Windplanblauw en Windplan Groen is in volle gang.

Is de kaart niet goed zichtbaar? Open de kaart in een groter scherm. De gegevens van deze kaart zijn uit december 2022. Ieder jaar worden de gegevens vernieuwd.

Gebundelde interviews WindDay

Flevoland is pionier op het gebied van windenergie, zowel in het maken van beleid als ook de uitvoering hiervan. Wat ging er en in al die jaren goed, maar vooral ook: wat ging er mis? En wat kunnen bijvoorbeeld andere beleidsmakers of bestuurders hiervan leren? Onder de noemer #durftefalen gaan we hierover in gesprek met uiteenlopende mensen uit de wereld van windenergie. De eerste vier interviews zijn nu gebundeld. Je leest ze via de download hieronder.

Download

Gebundelde verhalen WindDay

pdf - 1,95 MB
Open de pdf

Partners

Ga naar de websites van onze partners en lees ook hun verhalen over wind.