Gemeenten tot 50.000 inwoners kunnen gebruik maken van het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Deze gemeenten krijgen advies en ondersteuning op maat voor het verduurzamen van hun gemeentelijke gebouwen.

Deelname gemeenten

In Flevoland nemen de gemeente Zeewolde, gemeente Urk, gemeente Dronten en gemeente Noordoostpolder deel aan het programma. Deze gemeenten worden vanuit het Ontzorgingsprogramma ondersteund door provincie Flevoland bij het verduurzamen. Daar wordt gemeente Noordoostpolder en gemeente Dronten in 2023 aan toegevoegd.

Maatschappelijke vastgoedeigenaren

Voor de grote gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geldt dat maatschappelijke vastgoedeigenaren in aanmerking kunnen komen voor het Ontzorgingsprogramma als het vastgoed niet in eigendom is van deze grote gemeente. Dat geldt voor de vastgoedeigenaren van:

  • Schoolbesturen Primair Onderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
  • Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Culturele instellingen (ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Stichtingen, verenigingen of coöperaties met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gemeenschapscentrum, scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwen in eigendom.