Vanaf 1 januari 2023 kunnen gemeenten tot 50.000 inwoners gebruik maken van het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Deze gemeenten krijgen advies en ondersteuning op maat voor het verduurzamen van hun gemeentelijke gebouwen.

Deelname gemeenten

In Flevoland nemen de gemeente Zeewolde en gemeente Urk deel aan het programma. Beide gemeenten worden vanuit het Ontzorgingsprogramma ondersteund door provincie Flevoland bij het verduurzamen. Daar wordt gemeente Noordoostpolder en gemeente Dronten in 2023 aan toegevoegd.

Maatschappelijke vastgoedeigenaren

Voor de grote gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geldt dat maatschappelijke vastgoedeigenaren in aanmerking kunnen komen voor het Ontzorgingsprogramma als het vastgoed niet in eigendom is van deze grote gemeente. Dat geldt voor de vastgoedeigenaren van:

  • Schoolbesturen Primair Onderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
  • Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Culturele instellingen (ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Stichtingen, verenigingen of coöperaties met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gemeenschapscentrum, scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • Kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Gemeente Urk

Met het Ontzorgingsprogramma ondersteunt provincie Flevoland de gemeente Urk met het verduurzamen van 30 gemeentelijke gebouwen. Met behulp van het programma kan de gemeente Urk de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen van Urk mogelijk maken en versnellen. Deze verduurzaming maakt de gebouwen energiezuiniger waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd. Per gebouw wordt er een routekaart gemaakt die inzicht geeft in de verduurzamingsmaatregelen. Per maatregel worden de kosten en baten uitgedrukt in CO2-reductie en energieverbruik. Het programma is in september 2021 gestart en draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het doel om in 2050 een CO2-neutrale provincie te zijn. Het gaat om een diversiteit aan gebouwen zoals scholen, het zwembad, musea en een sporthal.

Gemeente Zeewolde

Ook gemeente Zeewolde maakt gebruik van het Ontzorgingsprogramma. De eerste gesprekken zijn gepland voor advies en ondersteuning op maat voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen in Zeewolde.