Subsidie oplossingen netcongestie

Bedrijven en de woningbouw worden geremd in hun activiteiten door netcongestie. Dit komt doordat plaatselijk de maximale belastbaarheid van de distributie- en transportnetten voor elektriciteit zijn bereikt. Met deze subsidie wil de provincie vanaf 2 juli 2024 oplossingen voor netcongestie stimuleren. Oplossingen voor het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet en voor het voorkomen, verminderen of wegnemen van transportschaarste. Zodat wachttijden voor het krijgen van voldoende transportvermogen of een aansluiting op het elektriciteitsnet worden verminderd. En economische activiteiten en verduurzaming alsnog kunnen plaatsvinden.

Welke vorm van netcongestie wordt bedoeld?

De subsidie richt zich op netcongestie bij afname. Bij afnamecongestie kunnen gebruikers van elektriciteit op een wachtlijst komen te staan om elektriciteit af te nemen. Door netcongestie te voorkomen, verminderen of oplossen kan je van de wachtlijst af.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Deze subsidieregeling is er voor bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving die lokale oplossingen voor netcongestie willen realiseren. Het doel is om de transportcapaciteit te verminderen of uitbreiding van netcapaciteit te vermijden, zodat bedrijfsactiviteiten en voorzieningen zonder beperkingen kunnen groeien.

Veelgestelde vragen

Waarom deze subsidie?

Als uw bedrijf of maatschappelijke organisatie wil uitbreiden, of als er uitbreidingen in de gebouwde omgeving nodig zijn, kunt u te maken krijgen met netcongestie. Dit vraagt om slimme lokale oplossingen voor het delen, opslaan of omzetten van elektriciteit. Met deze subsidieregeling wil de provincie de economische en duurzame activiteiten van ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteunen die door netcongestie beperkt worden.

Wat biedt de subsidieregeling?

De regeling helpt op drie manieren:

 1. Initiatieven opzetten: Het ondersteunen van nieuwe initiatieven die lokale oplossingen voor netcongestie bedenken.
 2. Uitvoerbare plannen maken: Het financieren van gedetailleerde plannen en haalbaarheidsstudies om ervoor te zorgen dat initiatieven daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
 3. Investeringen realiseren: Het verlenen van subsidies om de kosten van noodzakelijke investeringen te dekken.

Hoeveel kan ik aanvragen?

 1. Initiatieven opzetten: De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €10.000.
 2. Haalbaarheidsstudie: De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
  • Maximaal €15.000 voor individuele aanvragen.
  • Maximaal €25.000 voor samenwerkingsverbanden.
 3. Realisatie van oplossingen: De subsidie bedraagt:
  •  30% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €50.000 voor individuele aanvragen.
  •  50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal €100.000 voor samenwerkingsverbanden.

De minimale subsidieaanvraag moet minstens €5.000 bedragen om in aanmerking te komen. Indien een batterij onderdeel is van de oplossing, bedraagt de subsidie voor dat onderdeel per begunstigde maximaal €25.000.

Wat zijn de subsidiecriteria?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de activiteiten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Bijdragen aan het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie.
 2. Het gecontracteerd transportvermogen (GTV) van een bedrijf of de gelijktijdige piekbelasting (kWmax) van een groep bedrijven gelijk houden of verlagen.
 3. Piekvermogen (kWmax) gelijk houden of verlagen bij:
  • Uitbreiding of verduurzaming van stroomafnemers.
  • Toename van duurzame elektriciteitsproductie door plaatsing van zonnepanelen of windturbines.

Wat zijn de belangrijkste weigeringsgronden?

Een aantal belangrijke redenen voor weigering van de subsidieaanvraag zijn:

 • De activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
 • De activiteit vindt niet plaats in Flevoland.
 • De activiteit maakt gebruik van fossiele energie.
 • De activiteit richt zich op laadpalen, energiebesparing of alleen op de opwekking van duurzame energie.
 • De activiteit is technisch of financieel niet haalbaar.
 • De activiteit vraagt om meer transportvermogen dan momenteel is gecontracteerd.
 • De batterijoplossing is groter dan 1 MVA.
 • De aanvrager heeft een aansluiting van meer dan 2 MVA.
 • De primaire bedrijfsvoering van de aanvrager is het aanbieden van zonne- of windenergie of balanceringsdiensten.
 • De oplossing betreft een individuele woning.
 • De eigenaar en huurder van een opstal nemen beiden deel aan het samenwerkingsverband.

Welke activiteiten worden vergoed?

 • Inhuurkosten voor externe expertise en procesbegeleiding.
 • Materiaalkosten, zoals apparatuur, installaties, meet- en regeltechniek en ondersteunende software.
 • Contante waarde van huurkosten voor apparatuur die deel uitmaakt van de gerealiseerde oplossing.
 • Kosten voor uitvoering, bouw en installatie van de gekozen oplossingen voor netcongestie.
 • Niet-subsidiabele kosten vindt u in artikel 13 van de subsidieregeling.

Samenwerking is de sleutel

De subsidie richt zich vooral op samenwerkingsverbanden. Door samen te werken, kunnen organisaties collectieve oplossingen ontwikkelen die efficiënter en effectiever zijn. Voor individuele organisaties is het belangrijk dat hun project een breed positief effect heeft, zoals het creëren van meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie uw inspanningen om duurzame en economische groei mogelijk te maken, ondanks de uitdagingen van netcongestie.

De subsidie kan worden aangevraagd in ons Loket. Hier vindt u ook de Nadere Regels van de regeling.