Duurzame Schoolgebouwen Flevoland

Om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen biedt provincie Flevoland schoolbesturen de mogelijkheid om deel te nemen aan het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Schoolbesturen ontbreekt het vaak aan kennis en capaciteit om de stap te zetten naar het verduurzamen van hun gebouwen. Vastgoedeigenaren, waaronder die van schoolbesturen in het primair (max. 15 gebouwen) en voortgezet onderwijs (max. 10 gebouwen) kunnen gebruik maken van kennis en capaciteit van een speciale coach duurzame schoolgebouwen. De coach begeleidt de scholen om inzicht te krijgen in welke stappen zij kunnen nemen om te verduurzamen, hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden en de coach helpt bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering.

Het aanbod voor schoolbesturen: advies en ondersteuning op maat

De provincie Flevoland helpt kleine schoolbesturen te verduurzamen en biedt met het project advies en ondersteuning op maat. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van de kennis en expertise van een coach duurzame schoolgebouwen. Deze coach gaat samen met u in gesprek om de ondersteuningsbehoefte te bepalen. Het speelveld van Raden van Toezicht, gemeenten, personeel en leerlingen wordt gezamenlijk verkend. Het gebouwenbestand wordt in kaart gebracht én er wordt inzichtelijk gemaakt welke verduurzamingsmaatregelen er nu al mogelijk zijn. De coach kan helpen bij de strategiebepaling en ondersteunen in de contacten met de gemeente. Desgewenst kan extra expertise ingeschakeld worden voor het opstellen van een duurzaam onderhoudsplan, voor het zoeken naar financiering en voor het vinden van de juiste uitvoeringspartijen.

Schoolbesturen kunnen tot en met 31 december 2024 gebruikmaken van het programma.

Het aanbod op een rij

  • Een coach duurzame schoolgebouwen
  • Maatwerk; ondersteuning en advies op basis van uw behoefte
  • Kennisdeling; van elkaar leren door samen te doen

Voor wie

Het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland is speciaal ontwikkeld voor schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal 15 gebouwen in eigendom en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal 10 gebouwen in bezit. Deelname aan het programma is kosteloos.

Samen

In Flevoland kunnen 22 schoolbesturen met 53 schoolgebouwen gebruik maken van het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland. Samen met de coach werken zij aan de verduurzaming van hun schoolgebouwen op basis van een maatwerktraject. Doordat ieder schoolbestuur haar eigen stappen in de verduurzaming zet, kunnen besturen ook van elkaar leren en successen met elkaar delen. Dit gebeurt via de coach en door middel van (online) bijeenkomsten zoals kenniscafé’s. Naast kennisdeling is het mogelijk om gezamenlijk op te trekken in een gemeentelijk IHP-traject of aanbesteding.

Waarom

Het project Duurzame Schoolgebouwen Flevoland is onderdeel van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. De provincie heeft voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma een bijdrage ontvangen van het Rijk. Het programma is specifiek bedoeld voor het ondersteunen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Kosten

Deelname aan het project is kosteloos. De kosten van eventueel uit te voeren maatregelen vallen niet binnen het programma. Wel helpen wij u bij het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden en wordt er gekeken naar vraagbundeling om de kosten te verlagen en het maken van keuzes te vergemakkelijken.

Download

Duurzame Scholenkrant Flevoland editie winter 2023

PDF - 8,85 MB
Open de PDF