Flevoland staat bekend als de windprovincie van Nederland. Maar het aandeel zonne-energie is ook flink aan het groeien in de provincie. Door grotere installaties op de daken van schuren is Flevoland 'runner-up' op het gebied van zon wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid opgewekte zonnestroom per inwoner. Toch is het aandeel in het totaal van Flevoland nog klein, want er zijn heel veel zonnepanelen nodig om net zoveel elektriciteit op te wekken als één windmolen. Er is dus veel meer zonne-energie nodig om de gestelde doelstellingen te behalen. Kijk daarom ook eens op de zonatlas (deze link opent in een nieuw venster)  van onze provincie. Daar kunt u in één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Grondgebonden zonne-energie

Met alleen zonnepanelen op daken en windmolens gaan we het niet redden om de hele energiebehoefte van Flevoland duurzaam op te wekken. Daarom is op 18 juli 2018 door provinciale staten van Flevoland de structuurvisie zon: beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied” vastgesteld. Met deze structuurvisie  wordt initiatiefnemers ruimte geboden om grondgebonden zonneparken te ontwikkelen in het landelijk gebied. Voor deze ontwikkeling is nu eerst 500 hectare aan grond opengesteld. Geïnteresseerde initiatiefnemers kunnen zich melden bij de desbetreffende gemeente en daar een vergunning aanvragen voor het bouwen van een zonnepark.

Is de kaart niet goed zichtbaar? Open de kaart in een groter scherm.

Download

Open de structuurvisie zon

pdf - 4,16 MB
Open de pdf