Regionale Energie Strategie (RES)

In elke regio bepalen de RES-partners, waaronder de provincie, samen wat en hoe ze kunnen bijdragen aan de energietransitie. Van alle regio’s gezamenlijk wordt verwacht dat in 2030 35 Terrawattuur aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Daarnaast moeten regio’s zich inzetten voor energiebesparing en de verduurzaming van warmte.

Wat is een RES

In een RES schrijven regio’s op hoe zij hun doelstellingen gaan bereiken en hoe zij bij gaan dragen aan het opwekken van 35 TWh aan hernieuwbare energie. De hele provincie Flevoland is één van de RES-regio’s. De RES is een instrument om te zorgen dat plannen ruimtelijk ingepast worden en maatschappelijk gedragen worden. Om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, zijn er nu al diverse partners uit het FEA-netwerk aangesloten. Denk daarbij aan natuur- en milieuverenigingen, woningbouwcorporaties, netbeheerders en bedrijven. In de toekomst gaan we de Flevolander nog meer centraal stellen. Met de RES gaan we gezamenlijk een langjarig traject in waarin we elke twee jaar met elkaar de plannen bijstellen. Kijk voor meer informatie over de RES op fea.nl.