Maatschappelijk vastgoed

Gebouweigenaren moeten aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Dat geldt ook voor klein maatschappelijk vastgoedeigenaren zoals kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Voor deze eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging, omdat het hen vaak ontbreekt aan kennis en mensen.

Ontzorging

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma van de provincie. Via dit programma kunnen zij gebruik maken van de kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Als provincie Flevoland krijgen we hiervoor bijna 2 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Begin 2021 gaan we aan de slag met het invullen en nader uitwerken van dit programma. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Wil je meer weten, stuur dan een mail naar ontzorgingvastgoed@flevoland.nl.