Europa

De provincie heeft te maken met Europese wetten en regels, zoals in de vorm van milieuwetgeving en regels voor aanbesteding. Provincie Flevoland werkt daarom samen met Europese regio’s om de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. De belangen van Flevoland worden op deze manier behartigd in Brussel. Aangezien de belangen van provincie Flevoland betrekking hebben op de inwoners, wordt er gebruik gemaakt van de kansen die subsidies bieden voor Flevolandse organisaties. Er zijn verschillende Europese subsidieprogramma’s beschikbaar en deze kunnen worden ingezet om Flevolandse doelstellingen te realiseren.

Europese belangenbehartiging

De invloed van Europees beleid op provinciaal niveau is groot. Naar schatting tussen de 60 en 80 procent van het Europese beleid heeft direct of indirect invloed op het beleid van de provincies. Daarom is het voor provincie Flevoland belangrijk om in Brussel vertegenwoordigd te zijn. Zo blijft de provincie op de hoogte van de ontwikkelingen en kan zij invloed uitoefenen op Europese dossiers.

Handige links