Overzicht Europese programma's

POP3

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Nederland heeft in samenwerking met de provincies een nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie. De uitvoering ervan ligt bij de provincies. In de 3e programmaperiode van POP3 richt het Nederlandse programma zich op aan landbouw verbonden thema’s zoals duurzaamheid, innovatie, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. POP3 loopt van 2014 tot 2020.

Kansen voor West

Kansen voor West is een samenwerkingsverband voor de randstadregio om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. De speerpunten van Kansen voor West zijn innovatie bij het mkb en koolstofarme economie. Een belangrijk deel van dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ga naar Kansen voor West 2014-2020 voor meer informatie.

Interreg Europe

Interreg is een Europees programma om samenwerking tussen gebieden binnen de EU te bevorderen. Verschillende Europese regio’s werken samen aan projecten om kennis en ervaring uit te wisselen. De provincie neemt deel aan 2 Interreg Europe-projecten:

  • EV Energy: provincie Flevoland is partner in dit project.
  • FoodChains 4 EU: provincie Flevoland is leadpartner van dit project.

Interreg Deutschland-Nederland

Flevoland is partner in het grensoverschrijdende Interreg-programma Deutschland–Nederland. Belangrijk bij de aanvraag van een subsidie binnen Interreg Deutschland-Nederland is dat het project zowel een Nederlandse als Duitse partner heeft. Ga naar het Loket voor subsidie voor samenwerking met Duitse organisaties of naar Interreg Deutschland-Nederland voor meer informatie. Interreg Deutschland-Nederland kent 2 prioriteiten:

  • Grensoverschrijdende, innovatiekracht versterken;
  • Mensen en organisaties dichter bij elkaar brengen.

Interreg North-West Europe & Interreg North Sea Region

De provincie kan ook aanvragen indienen bij de Interreg-programma’s VB North-West Europe, VB Interreg North Sea Region. De Interreg B-programma’s Noordwest-Europa en Noordzee zijn toegankelijk voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties. De belangrijkste thema’s binnen de Interreg-programma’s zijn:

  • Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties;
  • Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie;
  • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen.

Handige links

  • Benieuwd waar Europese financiering in uw regio voor wordt gebruikt? Bezoek dan de website van Europa om de Hoek.
  • Een overzicht van alle beschikbare Europese subsidies vindt u op Europa.nu.