Overzicht Europese programma's

Op deze pagina vindt u, in alfabetische volgorde, een overzicht van de Europese programma's waarbij provincie Flevoland is aangesloten.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Gezamenlijk streven naar een duurzame landbouw door toekomstbestendige boeren te stimuleren, dat is de kern van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een essentieel Europees kader dat de toekomst van de landbouw vormgeeft. Nederland heeft zijn inzet vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Met als doel een toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

Interreg Deutschland-Nederland

Flevoland is partner in het grensoverschrijdende Interreg-programma Deutschland–Nederland. Belangrijk bij de aanvraag van een subsidie binnen Interreg Deutschland-Nederland is dat het project zowel een Nederlandse als Duitse partner heeft. Ga naar het Loket voor subsidie voor samenwerking met Duitse organisaties of naar Interreg Deutschland-Nederland voor meer informatie. Interreg Deutschland-Nederland kent 2 prioriteiten:

  • Grensoverschrijdende, innovatiekracht versterken;
  • Mensen en organisaties dichter bij elkaar brengen.

Interreg Europe

Interreg is een Europees programma om samenwerking tussen gebieden binnen de EU te bevorderen. Verschillende Europese regio’s werken samen aan projecten om kennis en ervaring uit te wisselen. De provincie heeft in de afgelopen programmaperiode 2 projecten deelgenomen:

Interreg North - West Europe and Interreg North Sea Region

De provincie kan ook aanvragen indienen bij de Interreg-programma’s VB North-West Europe, VB Interreg North Sea Region. De Interreg B-programma’s Noordwest-Europa en Noordzee zijn toegankelijk voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties. De belangrijkste thema’s binnen de Interreg-programma’s zijn:

  • Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties;
  • Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie;
  • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen.

Kansen voor West 2022 - 2029

Kansen voor West is een samenwerkingsverband voor de Randstadregio om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. De speerpunten van Kansen voor West zijn innovatie en groenere en koolstofarme economie. Een belangrijk deel van dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Na een succesvolle eerste en tweede periode is nu Kansen voor West gestart met een looptijd tot 31 december 2029.

LEADER Flevoland 2023 - 2027

LEADER bestaat al ruim 30 jaar. Het is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. Met als doel: het platteland duurzaam ontwikkelen door bottom-up initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap zijn hierbij belangrijk. Want mensen die willen bijdragen aan de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving of het versterken van de lokale economie, hebben vaak goede ideeën. Meer informatie op flevoland.nl/leader.

Handige links

  • Benieuwd waar Europese financiering in uw regio voor wordt gebruikt? Bezoek dan europaomdehoek.nl.
  • Een overzicht van alle beschikbare Europese subsidies vindt u op europa.nu.