Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Gezamenlijk streven naar een duurzame landbouw door toekomstbestendige boeren te stimuleren, dat is de kern van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een essentieel Europees kader dat de toekomst van de landbouw vormgeeft. Nederland heeft zijn inzet vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Met als doel een toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Sinds 2023 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan deze doelen. Bekijk de uitlegvideo van Netwerk Platteland en leer meer over de kansen die het nieuwe GLB voor u als agrarisch professional met zich meebrengt.