Bestuur in Europa

Binnen Gedeputeerde Staten (GS) heeft Gedeputeerde Michiel Rijsberman de portefeuille Europa. Hij is bestuurlijk, interprovinciaal dossierhouder van dossier Cohesiebeleid na 2020. Daarnaast heeft hij rapporteurschappen bij het Comité van de Regio’s. Met de rapporteurschappen voor het Comité van de Regio’s richt Gedeputeerde Rijsberman zich op een vereenvoudigde uitvoering van de financieringsregelingen. Dit is één van de Europese lobbyprioriteiten die gezamenlijk worden opgepakt door Flevoland met de andere Nederlandse provincies.

Europese aspecten

In de provinciale organisatie vormt ‘Europa’ geen op zichzelf staand doel of dossier. De portefeuille Europa signaleert, faciliteert en coördineert de Europese aspecten van het provinciaal beleid. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Europa vormt een integraal onderdeel van diverse beleidsterreinen. Dit betekent dat andere leden van GS ook thema’s in hun portefeuille hebben die met Europa verband houden. De Commissaris van de Koning neemt zitting in de Raad van Europa (RvE). Hij is voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden bestaat uit afgevaardigden van alle 46 lidstaten in de Raad van Europa. Zij vertegenwoordigen in totaal meer dan 200.000 verschillende lokale en regionale overheden uit de 46 lidstaten. Ze zijn een raadgevend orgaan bij de RvE.

Team Europa

Het Team Europa onderhoudt contacten tussen de provincie en de Europese Unie en adviseert Gedeputeerde Staten over politieke thema’s die binnen hun kennisgebied vallen. U kunt met hen contact opnemen via emailadres info@flevoland.nl.

Handige links