Interreg Europe - EV Energy

Provincie Flevoland is partner in het Interreg Europe-project Electric Vehicles for City Energy, kortweg EV Energy. In het project werkt provincie Flevoland met partners uit 4 Europese regio’s samen. Doel is het uitwisselen van kennis en good practices over het combineren van elektrische mobiliteit en duurzame energie in een slim energiesysteem. De provincie wil de opgedane kennis onder andere inzetten bij de ontwikkeling van Lelystad Airport / Lelystad Airport Businesspark en voor nieuw beleid op het gebied van elektrisch vervoer.

Partners

In Nederland werkt de provincie samen met GreenIT uit Amsterdam en organisaties en bedrijven uit de energie- en mobiliteitssector. Internationaal wordt met de volgende partners uit Spanje, Zweden, Litouwen en Italië aan deze ambitie gewerkt:

  • Barcelona Official Chamber of Commerce, Spanje
  • Stockholm County Council, Zweden
  • Kaunas University of Technology, Litouwen
  • Regional Association of Lazio Municipalities, Italië
  • EUR S.p.A., Italië

Budget

Het project wordt mede gefinancierd uit het Europese subsidieprogramma Interreg Europe. Het totale projectbudget bedraagt ruim 1 miljoen euro, waarvan 85% wordt gesubsidieerd uit Interreg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Kijk interregeurope.eu/evenergy.