Kansen voor West 2014-2020

Kansen voor West 2014-2020 is een Europees subsidieprogramma voor innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) en voor koolstofarme economie. Als u denkt dat uw projectidee binnen het programma past, adviseren we u het format projectidee in te vullen (stap 3) op de website kansenvoorwest2.nl en e-mailt u dit naar GE.beheer@flevoland.nl van het steunpunt Provincie Flevoland. Het steunpunt beoordeelt vervolgens uw projectidee en neemt hierover contact met u op.

Laatst aangepast: 12-04-2019