Kansen voor West 2021-2027

Kansen voor West is een Europees subsidieprogramma voor innovatieve ontwikkelingen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en voor verduurzaming van de  economie (centrale thema’s: groene economie, energietransitie, klimaat, circulaire economie, digitalisering).

Momenteel wordt gewerkt aan het derde Kansen voor West programma voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027 (KvW3). Naar verwachting zal dit nieuwe programma worden opengesteld in de loop van april 2022.

Contact

Als u een projectidee heeft waarvan u denkt dat dit binnen het nieuwe programma past, adviseren wij u het format projectidee in te vullen. U kunt het format vinden op de website kansenvoorwest2.nl. Mailt u het vervolgens naar Fred Jonkhart (fred.jonkhart@flevoland.nl) van het steunpunt Provincie Flevoland. Het steunpunt beoordeelt uw projectidee en neemt hierover daarna contact met u op.

Meer informatie

Laatst aangepast: 26-11-2021